Politi-Norge vakler

12 mann sykemeldte seg før helga i Troms politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Politikrisen fortsetter over helelandet.

Før helga sykemeldte 12 politifolk seg i Troms, noe somresulterte at politiet hadde for få folk på vakt.

Lørdag formiddag måtte væpnet politirykke ut til et bolighusi distriktet. En mann var alvorlig skadd, og en kvinne i 40 årene ble siktetfor å ha knivstukket mannen.

- Det er klart at det ikke er en god situasjon med et skarptoppdrag når vi er svekket på bemanningssiden, sier operasjonsleder ved Tromsøpolitistasjon, Steinar Gudmundsen til Nordlys.

Gudmundsen bekrefter overfor Nordlys at det har blitt mange beordringersom et resultat av sykemeldingene.

Ifølge operasjonslederen har politiet i Tromsø ikke klart åfølge opp flere henvendelser. Det er snakk om både voldsepisoder, trafikk oginnbrudd.

Politimester Truls Fyhn sier til Nordlys at den situasjonensom nå politiet i Tromsø har havnet i er svært uheldig.

Nordlys skriver at Fyhn mener mye tyder på at sykemeldingeneer en aksjon.

- Men jeg ikke grunnlag for å si det. Går forbundet til detskrittet at de benytter ulovlige midler risikerer de å miste støtte, sier Fyhntil Nordlys.

Men det er ikke bare i Troms at situasjonen er kaostisk. Operasjonssentraleni et av landets største politidistrikter, Romerike, har vært bemannet med bareen tjenestemann de siste to nettene.

- Vi hadde kun en mann som betjente operasjonssentralen deto siste nettene. Han klarte da kun å besvare nødtelefonene, sier Arild Hustad, leder iPolitiets Fellesforbund i Romerike politidistrikt.

Ifølge Hustad har operasjonssentralen i Lillestrøm værtunderbemannet de siste to årene, med bare to mann på vakt, men man har klart åbemanne disse vaktene med mye bruk av overtid.

I forrige uke måtte sjefen for politistasjonen i Lillestrøm,politiinspektør Paal Sørhagen, selv jobbe som operasjonsleder. Han kunne habeordret en annen til å ta vakten på overtid.

- Men de aktuelle hadde alle jobbet mye i det siste. Derforvalgte jeg heller selv å steppe inn. Det er imidlertid ikke noe jeg vil gjøre istor grad framover. Jeg kan jo ikke jobbe dobbelt jeg heller, sier Sørhagen tilRomerikes Blad.

- Jeg har vært i politiet siden 1984. Den overtiden vitidligere brukte, gikk på ekstraordinære ting, slik som det er i arbeidslivetellers. Det som skjer nå er at vi må stjele av fritiden til folk for å få denordinære driften til å gå, sier Hustad.