Politidirektoratet (POD) vil ikke ha flere lokale initiativer til mobile løsninger.
Politidirektoratet (POD) vil ikke ha flere lokale initiativer til mobile løsninger.

POD sier nei til flere lokale app-initiativ

Politidirektoratet (POD) synes det er positivt at enkelte politidistrikter har laget egne applikasjoner og mobilløsninger som hjelpemidler til politiarbeid. Likevel vil de ikke ha flere.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet (POD) vil ikke ha flere lokale initiativer til mobile løsninger som appen med hjelp til straksetterforskning, som Politiforum tidligere har skrevet om.

I en e-post til Politiforum opplyser POD følgende gjennom sin kommunikasjonsavdeling:

- POD jobber med å etablere en sentral løsning som tilrettelegger for mobile løsninger. Vi gjør ikke noe nå som tilrettelegger spesielt for lokale initiativ, og vi kommer også til å anmode om at nye lokale initiativ ikke startes opp.

Planlegger pilot

POD understreker at de ser det som viktig at de nå samler de gode ideene og utarbeider løsninger som kommer hele politinorge til gode. Direktoratet har startet arbeidet med å legge til rette for at politiet på sikt skal kunne ta i bruk løsninger som er tilpasset mobile enheter, og planlegger en pilotoppstart våren 2014.

- Hva består dette pilotprosjektet av?

- Å sjekke ut at etablert løsning håndterer sikkerhet i henhold til kravene, at kapasitet er tilstrekkelig, at forvaltningsorganisasjonen er på plass, og at vi har en løsning som fungerer for brukerne.

Nei til nødapp i Vestfinnmark

Vestfinnmark politidistrikt engasjerte to datastudenter sommeren 2013, som laget hver sin mobilapp for publikumskontakt med politiet. Den ene applikasjonen ble laget for utførelse av vanlige polititjenester som bestilling av time for å fornye passet sitt eller få time i utlendingssaker. Den andre skulle fungere som en nødknapp for å få rask kontakt med politiet.

Politimester i Vestfinnmark, Thorbjørn Aas har tidligere fortalt Politiforum at app'en ble presentert for POD, ved IKT og beredskap i august. Signalene derfra da, var at POD ville følge opp saken videre, og Vestfinnmark politidistrikt skulle dermed ikke gjøre flere uttestinger av appen.

På Politiforums spørsmål til POD i dag, om det noe i veien for at Vestfinnmark politidistrikt kan ta i bruk appen de har utviklet, svarer POD følgende i sin e-post:

- Vestfinmark har fått nei til å gå videre med den operative appen. Hvis de ønsker å sette i gang med timebestilling på nett for å kunne tilby denne tjenesten til beboere i eget distrikt, gjør de dette på egen regning og risiko.