POD ønsker ANPR-redegjørelse

Gjennom informasjonsavdelingen i Politidirektoratet (POD), får Politiforum opplyst at POD har bedt UP om en redegjørelse for erfaringene med ANPR.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en løsning med spennende muligheter. UP har interessante erfaringer som POD vil ta med videre i arbeidet med politiets kjøretøy og utstyr. Det er for tidlig å si noe om i hvilket omfang og hvordan ANPR-løsningen vil brukes i fremtiden, sier Jørn Schelderup, seksjonssjef i PODs avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

Johan Skutle, leder for Merverdiprogrammet i POD, sier dette gjennom informasjonsavdelingen:

– Vi jobber med en modernisering av systemene, slik at informasjon fra politiets registre blir tilgjengelig for hele politiet. Informasjonen skal være tilgjengelig enten man er på kontoret eller i en patruljebil. Når det gjelder løsninger som for eksempel ANPR, vil Merverdiprogrammets arbeid bety at vi gjør det mulig å kople den automatiske nummer-avlesningen direkte opp mot politiets registrer fra bilen, uten å måtte laste ned informasjon på kontoret før man drar ut.