Planlegger ungdomsfengsel

Hva skjer med ungdom mellom 15 og 18 år som ikke har godesoningstilbud?

Publisert Sist oppdatert

Kanskje svaret ligger i Bergen. Bjørgvin fengsel i Bergenkan bli soningssted for ungdom som har gjort svært alvorlige, kriminellehandlinger.

Kriminalomsorgen region vest arbeider for at Bjørgvinfengsel kan gi det tilbudet, som justisminister Knut Storberget har bedt om.

De seks regionene i Kriminalomsorgen har blitt bedt om ålevere forslag til hvilket tiltak de kan gi.

- Soningsmuligheter for unge er noe Norge må gjøre noe med.Det er sjelden vi har folk under 18 år i fengsel. Så unge mennesker skal væreskjermet mot eldre innsatte, forteller assisterende regiondirektør, Leif Waage,til Bergensavisen.

Det endelige svaret fra Justisdepartementet har ennå ikkekommet, men mye tyder på at tiltaket region vest har beskrevet ligger megetgodt an.

Ifølge ANB har Storberget bedt om alternativer som ikke haret fengselspreg, men som gir større muligheter til å begrense ungdommenesfrihet enn en lukket barnvernsinstitusjon gjør.

Verken ministeren eller Waage vil kalle institusjonen for etungdomsfengsel.

- Vi kaller det et ungdomstiltak etter straffegjennomføringsloven,sier Waage.

Det er meningen at institusjonen skal drives i nærtsamarbeid med barnevernet.

Bygget region vest ønsker å bruke, har den ene sideninnenfor og den andre utenfor nettinggjerdet, som omkranser Bjørgvin fengsel.

- Der kan vi ha en inngang uten gjerder, og en sivil fasade.Vi kan ha minst to sikkerhetsnivåer, og en høy grad av dynamisk sikkerhet, sierWaage.

Det innebærer at man bytter ut gitter, gjerder og låser medpersonell, og at graden av sikkerhetstiltak kan variere i takt med behovet hoshver enkelt innsatt.

Fengselsleder Harald Åsaune håper at fengselet får oppdragetmed å passe på de unge lovbryterne.

- Men sikkerheten må i stor grad basere seg på bemanning,understreker han.