PF-nestleder Unn Alma Skatvold under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte i Sarpsborg 2013.
PF-nestleder Unn Alma Skatvold under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte i Sarpsborg 2013.

PF med resolusjon mot målstyring

Et enstemmig landsmøte i Politiets Fellesforbund (PF) vedtok en resolusjon mot målstyring på landsmøtets siste dag.

Publisert Sist oppdatert

Det var PF-nestleder Unn Alma Skatvold som leste opp resolusjonen.

Utgangspunktet for PFs resolusjon er ifølge foreningen at norsk politi i dag er målstyrt på en slik måte at det hovedsakelig måler reaktiv arbeid.

«PF mener at det umiddelbart må igangsettes et arbeid med å utvikle målekriterier for proaktiv arbeid. PF mener det må skapes en større forståelse for at det er områder innenfor politiets samfunnsoppdrag som ikke kan telles», skrives det i resolusjonen.

- Må baseres på forskning

Foreningen viser til at publikums tillit «er avhengig av at politiet arbeider med saker som publikum opplever som viktig for egen trygghets- og rettsfølelse», og skriver:

«PF forutsetter at fremtidens målekriterier baserer seg på forskning».

Foreningen vedtok også en resolusjon som sier at arbeidsgivers holdning til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår «vil gjøre det svært vanskelig å lykkes i det krevende arbeid som politiet står foran».

PF opplever at arbeidsgiver forsøker å skape en gevinst i sitt endringsarbeid, på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

- Er uakseptabelt

I denne resolusjonen påpekte PF likevel at det er stor vilje blant politiansatte om å bidra til forbedringer og endringer, men viser til tre punkter hvor de er misfornøyd med arbeidsgiver:

  • PF opplever at arbeidsgiver ensidig tolker inngåtte avtaler innskrenkende.
  • Det er uakseptabelt for PF sine medlemmer at pålagte arbeidsoppgaver i fritid ikke regnes inn i arbeidstiden og godtgjøres fullt ut.
  • Arbeidsgiver har fått alle unntak de har ønsket seg fra Arbeidsmiljøloven i forhandlinger med PF. Manglende respekt for inngåtte avtaler skaper usikkerhet i en tid der trygghet og forutsigbarhet er viktig for å lykkes.

Begge resolusjonene ble enstemmig vedtatt.