Betenkt: Sigve Bolstad registrer både at budsjettet øker og at politiets oppgaver og behov fortsatt er mange. - Ikke fullfinansiert, er dommen.
Betenkt: Sigve Bolstad registrer både at budsjettet øker og at politiets oppgaver og behov fortsatt er mange. - Ikke fullfinansiert, er dommen.

PF-lederen: – En marginal økning. Politiets aktivitet er ikke fullfinansiert.

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund (PF), påpeker et gap mellom pengene som er tildelt politidistriktene, og viktige behov.

Publisert Sist oppdatert

Han velger å starte intervjuet med en positiv kommentar til at han oppfatter at politiet får en svak nominell økning i budsjettet 2017 sammenlignet med 2016.

– Det er en kjensgjerning at det er en marginal vekst, og det er en kjensgjerning at PF har bidratt til at regjeringen avsetter 295 millioner kroner til politidistriktene for å ansette nyutdannede politifolk. Det var helt nødvendig, sier Bolstad, tilfreds med at alle nyutdannede fra 2016-kullet på Politihøgskolen (PHS) nå er lovet jobb innen sommeren.

Han forventer at dette ikke er noen engangsforeteelse. Han trekker frem tidligere statsråd Anders Anundsens føringer, og at ny justisminister Per-Willy Amundsen gjennomfører jobbgarantien for 2016-kullet fra PHS.

– Men regjeringen kan ikke være fornøyd med at politifolkene som gikk ut av PHS i fjor, måtte vente et helt år før jobbgarantien slår til. Det må gå kortere tid før 2017-kullet med nyutdannede politifolk er i jobb. Mitt inntrykk er at det tar lenger og lenger tid før de nyutdannede kommer seg i jobb. Det er et synlig tegn på at økonomien i politiet er for dårlig. For vi vet at alle ønsker flere politifolk ut i jobb for å redusere kriminaliteten, sier Bolstad.

LES SAKEN: Slik er justisministerens budsjettillusjon

Svekker særorganene

Bolstad klarer ikke å synliggjøre en positiv tilnærming til budsjettet for Kripos, Økokrim, UP og PHS.

– Det er bekymringsfullt at det kjøres et såpass stort nedtrekk hos disse. Fremdeles skal de bidra som før, mens effekten av reformen og større politidistrikter som skal håndtere mer selv, ennå ikke har trådt i kraft. I tillegg venter vi på særorganutredningen. Politidirektoratet (POD) burde ha avventet å kutte i budsjettene til særorganene inntil resultatet av utredningen var klar, fordi særorganene bidrar med svært viktig spesialkompetanse på sine områder. Når POD fordeler mindre penger dit, tolker jeg det ikke på annen måte enn at økonomien er for stram, sier Bolstad.

Bolstad gir honnør til POD for stor vilje til å bruke penger på etterforskningsløftet og «Politiarbeid på stedet».

– Vi er glade for at det satses på å ta i bruk ny teknologi. Men vi ser at det er mye som ikke blir finansiert, og at effekten av moderniseringen uteblir. Slik vi forstår budsjettet, mangler politiet en halv milliard kroner for å kunne kjøpe inn, utvikle og vedlikeholde i henhold til ønsket fremdriftsplan for å kunne ta ut effekten av kvalitetsreformen som går samtidig med strukturreformen, sier Bolstad.

Stillestående beredskapsløft

Fremdeles er nytt beredskapssenter i det blå, de nye politihelikoptrene har ikke landet, og ny PHS er kun en teoretisk øvelse.

– Regjeringen har gitt politiet et budsjett som POD nå har fordelt. Vi ser at helt sentrale prosjekter ikke har særlig utvikling. I tillegg mangler finansiering av oppbygging av operasjonssentraler som følge av reformen, og ekstrakostnader knyttet til lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund. Hele tiden opplever politiet at det må tas av driftsmidler til å betale for utvikling og nyanskaffelser. Noe så enkelt som å skaffe politiet Ipad, ble beregnet til å koste 10 millioner i innkjøp. Sluttregningen ble likevel på 40 millioner, fordi selve implementeringen og nye apper ikke var innberegnet, sier han

Bolstad minner om at det koster å skulle drive såkalt full produksjon i politiet, samtidig som det er store kostnader knyttet til gjennomføringen av reformen.

– I budsjettet for 2017 mangler det cirka en halv milliard kroner for å få aktiviteten og de løpende kostnadene fullfinansiert. I denne summen skal utgifter til blant annet omstillingsavtalen dekkes. Dette er en avtale som skal dekke merutgifter ansatte blant annet får hvis de må bytte arbeidssted. Vi har fått på plass en god omstillingsavtale. Den er tydelig på hva man har krav på. Vi tar for gitt at man tar hensyn til de menneskelige ressursene, og dekker de utgiftene politiansatte nå får hvis de må bytte arbeidssted. Det er ikke våre medlemmer som har bedt om reformen, og det er ikke de som skal betale. Nå forventer jeg at politidistriktene følger opp omstillingsavtalen, og dekker politiansattes ekstrautgifter, uten å skylde på at de ikke har nok penger. Det kommer vi ikke til å akseptere, sier Bolstad.