PF Forsikring med bedre vilkår

Store besparelser til PF medlemmene.

Publisert Sist oppdatert


Etter forhandlinger med de for­skjellige selskapene somtilbyr forsikringer til PFs medlemmer, har Merkantilutvalget fått til en samlet besparelse på 3,1 millioner for medlemmene.

Leder for Merkantilutvalget i Politiets Fellesforbund,Ingjerd Kagnes, sier til Politiforum at det nye forhandlingsresultatetinnebærer at PF-medlemmer samlet vil spare 3,1 millioner kroner på sineforsikringer i 2008. I tillegg er selve forsikringsproduktet forbedret når detgjelder innboforsikringen som automatisk går over til å være en super-innboforsikring.

- Prisen på liv- og ulykkesforsikring er for den enkelteredusert fra 285 til 269 kroner. I hovedsak skyldes dette færre ulykkesskader.Uføre-utbetalingene er fortsatt økende, men prisen beholdes uendret. Det viserogså at ordningen virker, de som blir uføre får faktisk erstatning, påpekerKagnes.

SUPERINNBO TIL ALLE

Nytt av året er at den ordinære innboforsikringen gjøres omtil Super-innbo. De som allerede har tegnet super-innbo forsikring får enprisreduksjon fra 245 til 120 kroner, mens de som ikke har det fra før fårdette automatisk fra 1.1.2008. Denne økningen i dekningen koster bare en sumtilsvarende kr 10 pr måned.

- Skulle du likevel ikke ønske super-innbo må du reserveredeg, sier Kagnes.

Hun oppfordrer interesserte i sjekke ut vilkårene påwww.pf.no eller ta direkte kontakt på telefon med PF-forsikring på tlf. 23163100 for å se om det er penger å spare på å bytte forsikringsselskap.

UENDRET BILFORSIKRING

På private skadeforsikringer, som for eksempel bilforsikringog reiseforsik­ringer, er det en generell trend at antallet skader øker, og atkostnaden bak hver skade øker. Likevel blir forsikringsprisene for 2008uendret.

Ivrig forteller Kagnes om satsingen Politiets Fellesforbundnå gjør for å bedre forsikringstilbudet til medlemmene. Allerede er det mer enn2000 PF- medlemmer som er forsikret i PF Private skadeforsikring. ­- Vi harplass til flere, smiler Ingjerd, overbevist om at mange PF medlemmer kan sparepenger på å være mer aktiv i valg av forsikringskontakt. -Vår styrke er at viforhandler frem priser for mange, det tror jeg er gunstig, sier Kagnes fornøyd.