PF ber Mæland omgjøre

I et eget brev til Politidirektoratet (POD) går PolitietsFellesforbund (PF) rundt fungerende politidirektør for å få omgjort avslaget.

Publisert Sist oppdatert

Brevet er stilet til Øystein Mæland som snart er tilbake fra permisjon.

─ Det er uforståelig for oss at POD kan begrunne avslaget med at Trond Berntsen ikke utførte et politimessig oppdrag, og så vidt vi kjenner til begrunne dette med at han var sykemeldt, heter det i brevet.

PF skriver at det på grunnlag av det som er kjent rundt situasjonen på Utøya, er innlysende at Trond Berntsen ble drept som følge av at han som politimann stilte Breivik konfronterende spørsmål. I brevet påpekes det også at det å være sykemeldt aldri har vært trukket frem som grunnlag for en politimann å unnlate å gripe inn.

«Dersom POD, mot formodning, skulle være av den oppfatning at plikten til å gripe inn suspenderes ved enhver sykemelding krever vi at dette omgående redegjøres for og bekjentgjøres for alle ansatte i etaten» heter det i brevet underskrevet av forbundsleder Arne Johannessen.