«Pensjonert fra politiet - tok seg ny jobb.

Ble trukket i pensjon.

Publisert Sist oppdatert

Pass på. Politipensjonister har blitt trukket opptil flere hundre tusen kroner som følge av at de har tatt ekstrajobb, sier KNut Melheim i SPK (foto: Gry Rønjum)

Politipensjonister som tar seg jobb utenfor politiet, blirtrukket i pensjonen av Statens Pensjonskasse. Grunn - de fikk arbeid i en offentlig etat.Hadde de

Nå roper Statens Pensjonskasse ut et varsel.

- Det har feilaktig dannet seg et inntrykk hos politiansatteat de kan pensjonere seg, og deretter fritt ta jobb hvor som helst uten å blitrukket i pensjonen. Det er feil. Vi har ved flere anledninger nå gått inn og trukketi pensjonen til politipensjonister som har tatt seg jobb i annen offentligvirksomhet, sier seniorrådgiver Knut Melheim hos SPK.

Reglene er nemlig slik at du som politipensjonist fritt kanjobbe så mye du vil, bare du ikke jobber i annen offentlig etat - det gjelderbåde kommunal og statlig stilling. Gjør du det, blir du trukket i pensjon.

- Det avgjørende for å beholde full pensjonsutbetaling er atdu ikke tar jobb i virksomhet som har medlemskap i SPK eller kommunale ogfylkeskommunale pensjonsordninger, sier Melheim. Han gjør spesielt oppmerksompå at dette også kan dreie seg om virksomheter utenfor det som vanligvisoppfattes som «offentlig sektor», eksempelvis organisasjoner som Trygg Trafikkog Røde Kors, som har sin pensjons­ordning i SPK.

Samtidig presiserer Melheim at politiansatte som får jobb i politiet på pensjonistvilkårkan arbeide så mye de vil uten å bli trukket i pensjonen. Han viser ellers tilat alle pensjonister har en selvstendig opplysningsplikt overfor StatensPensjonskasse om ny arbeidsinntekt og ved endringer i arbeids- oginntektsforhold.

- Jeg trodde at dette var alment kjent hos våre medlemmer.Men vi ser at pensjonsspørsmål er såpass kompliserte at vi oppfordrer våremedlemmer som skal gå av med pensjon om å ta direkte kontakt medsaksbehandlerne i SPK for å avklare alle pensjonsrelaterte spørsmål, sierorganisasjonssjef Egil Haaland hos Politiets Fellesforbund.