Passutstedelse stanser opp

Pass, våpentillatelser og trafikkontroller stanser opp i Bodø som en følge av streiken. 30 politiansatte i Salten er foreløpig tatt ut i streik.

Publisert Sist oppdatert

I Bodø har Unio tatt ut medlemmer av Politiets Fellesforbund som jobber med pass, namsmannsfunksjonen (de som jobber med å drive inn penger fra dem som ikke betaler sine regninger, journ.anm.), arrestforvarere og straffesakskontor.

Også UP-ansatte er tatt ut.

− Konsekvensen er at alt administrativt går saktere, folk får ikke pass, og de får ikke behandlet våpensøknader. UP stanser trafikkovervåking og kontroller, sier PF-leder Robin Johansen.

De som jobber med etterforskning av overgrep mot barn, og de som jobber med voldssaker er foreløpig unntatt fra streiken, understreker han.

Streikevaktene Cathrin Lewin og Camilla Marken ved politihuset i Bodø melder om god stemning hos de streikende.

− Nå skjønner vi det er alvor. Staten må nok en del opp i sitt tilbud før vi gir oss, sier Marken.

I Bodø har Unio tatt ut medlemmer av PolitietsFellesforbund som jobber med pass, namsmannsfunksjonen (de som jobber med ådrive inn penger fra dem som ikke betaler sine regninger, journ.anm.), arrestforvarere ogstraffesakskontor.