Lensmann Geir Harry Lofthus og de to mer erfarne ansatte i Balsfjord, er fornøyd med sine fire unge kolleger til høyre i sofaen. Fra høyre Martin Baard Haube (2016-kullet), Preben Buø (2015-kullet), Espen Forsell (2016-kullet) og Rebekka Rubbås Stokkan (2016-kullet).
Lensmann Geir Harry Lofthus og de to mer erfarne ansatte i Balsfjord, er fornøyd med sine fire unge kolleger til høyre i sofaen. Fra høyre Martin Baard Haube (2016-kullet), Preben Buø (2015-kullet), Espen Forsell (2016-kullet) og Rebekka Rubbås Stokkan (2016-kullet).

På dette lensmannskontoret ansettes de nyutdannede

– De unge må tåle å stå i et vikariat en kort periode, sier lensmannen som finner stillinger til de nyutdannede.

Publisert Sist oppdatert

Den gjennomsnittlige fartstiden til betjentene på Balsfjord lensmannskontor i Troms er kort. Mens rundt halvparten av fjorårets nyutdannede politifolk står uten jobb, jobber hele tre nyutdannede betjenter ved kontoret. Fjerdemann var en del av 2015-kullet.

Politiet i Målselvregionen, som Balsfjord lensmannskontor tilhører, tar sin del av nyansettelsene og vel så det. De benytter av de mulighetene de kan for å ansette de unge.

– I forbindelse med reformen har vi for tiden mange kortvarige vikariater der det er foretatt administrative tilsettinger. Disse er i stor grad besatt av personell som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 2016, sier regionlensmann Andreas Nilsen, som ansetter betjentene.

LES OGSÅ: Nyutdannede jobber som begravelsesagent, badevakt og baker.

Får startet karrieren

Regionlensmann Andreas Nilsen sier de unge er viktige for miljøet.
Regionlensmann Andreas Nilsen sier de unge er viktige for miljøet.

Nilsen sier at de korte vikariatene er utrygge og ikke attraktive for politifolk som har jobbet lenge i etaten. Men han tror de blir framtiden for de unge, som må tåle å stå i kortere vikariater før de kan konkurrere om faste stillinger.

– De aller aller fleste som har startet sin karriere hos oss i et vikariat, har i løpet av ett til to år fått tilbud om fast stilling, sier Nilsen.

Hvorfor får dere til å ansette de nyutdannede?

− Vi ansetter i henhold til det vi til enhver tid har av stillingshjemler. Troms politidistrikt har ingen vakansestrategi. En bevisst ressursstyring gjør at vi til enhver tid har god balanse mellom antall årsverk og disponibel budsjettramme. Personlig tror jeg at mange politidistrikter ikke har god nok ressursstyring, noe som gjør at de tvinges til å holde stillinger ledig for å få hjulene til å gå rundt.

Regionslensmannen mener det er viktig å satse på de unge.

– I tillegg er vi svært opptatt av at vi skal ha et godt arbeidsmiljø og at vi skal være utviklingsorientert. Det er høyt fokus på kompetanseheving, også av de unge og vikarene. Dette blir høyt verdsatt, det får vi tlbakemeldinger om.

– Gjør de unge en god jobb?

– De unge er svært viktig for arbeidsmiljøet vårt. De sprer arbeidsglede og lærer raskt. Teknologien har de allerede i fingertuppene. Alt i alt en flott gjeng som vi absolutt ikke ville vært foruten, avslutter Nilsen fornøyd.

MER OM SITUASJONEN FOR DE NYUTDANNEDE: