Sogn og Fjordane-ordførerne Harald Offerdal i Balestrand (Ap), Bengt Solheim Olsen i Flora (H), Anders Ryssdal i Gloppen (Sp) og Morten Andreas Hagen i Vågsøy (H), er blant ordførerne som har underskrevet et opprop mot sentraliseringsforslagene i politianalysen.
Sogn og Fjordane-ordførerne Harald Offerdal i Balestrand (Ap), Bengt Solheim Olsen i Flora (H), Anders Ryssdal i Gloppen (Sp) og Morten Andreas Hagen i Vågsøy (H), er blant ordførerne som har underskrevet et opprop mot sentraliseringsforslagene i politianalysen.

Ordfører-opprør mot politianalysen

Over 120 ordførere fra hele landet har skrevet under på et opprop mot politianalysens foreslåtte sentralisering av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Oppropet, som ble forfattet av ordfører Harald N. Offerdal i Balestrand kommune, skal overleveres til justisminister Anders Anundsen (Frp) førstkommende mandag.

Hittil har over 120 av landets 428 ordførere skrevet under på oppropet.

– Vi kan ikke akseptere dette, sier ordfører i Tysnes kommune i Hordaland, Kjetil Hestad (Ap), til NRK.

Ordfører Offerdal fra Balestrand, har tidligere stått bak et tilsvarende opprop undertegnet av alle ordførerne i Sogn og Fjordane. I forbindelse med det oppropet, sa han blant annet dette til Politiforum:

– Vi mener at det er viktig at politiet har en lokalkunnskap og en forankring hos innbyggerne de skal betjene. Får vi en ytterligere sentralisering, mener vi det vil svekke det viktige forebyggende arbeidet politiet gjør.

I oppropet som mandag overleveres justisministeren, skrives det blant annet følgende:

På vegne av innbyggjarane våre og som ordførarar reagerer vi sterkt på den storstila sentraliseringa som Politianalysen legg opp til.

Eit lokalt forankra nærpoliti er viktig for innbyggjarane våre i høve:

  • tryggheit,
  • beredskap og responstid,
  • lokalkunnskap,
  • service og
  • det førebyggjande arbeidet.

Vi opplever stadig vekk at andre naudetatar kjem først til ulykkesstaden – lenge før politiet. Og politiet må alt i dag dekke stadig større vaktdistrikt med store avstandar. Ei ytterlegare sentralisering vil svekke beredskapen ut over det som er forsvarleg for innbyggjarane våre - responstida i høve ulukker, beredskap og kriminalitet vil bli uakseptabel. Og innbyggjarane våre har same krav på tryggheit som resten av befolkninga.

Politiet har ei viktig samfunnsrolle. Det er ikkje likegyldig for kommunane korleis politiet organiserer seg. Politianalysen legg opp til at beslutningsfullmakt knytta til oppretting og endring av politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt blir lagt til Politidirektoratet. Sett i forhold til den viktige samfunnsrolla politiet har, må myndet til å opprette og endre tenestestader - som med dagens ordning - vere politisk forankra og ikkje overlatast til byråkratiet/embetsmannsverket.

For oss er det viktig at politiet har den nødvendige lokalkunnskapen og ikkje minst ei forankring hjå dei innbyggjarane som dei skal tene. Vi seier difor nei til politipatruljar på hjul som berre kjem innom kommunane våre som tilfeldige «gjester».