Opplærings­senteret for nødnettet åpnet

Endelig har det hypermoderneopplæringssenteret for nødkommunikasjon i Stavern leir åpnet.

Publisert Sist oppdatert

Betydningen av senteret ble synliggjort gjennom en langrekke prominente gjester som understreket hvor viktig samarbeidet mellomnødetatene er.

­- Sivil kriseledelse er stadig viktigere for oss allesammen. Derfor er det viktig med en god opplæring i forbindelse med alt det nyetekniske utstyret som skal på plass når det nye nødnettet er på plass, sapolitidirektør Ingelin Killengreen under åpningen.

Hun uttrykte et konkret ønske om at også helseområdet blirmed på en felles opplæring. I dag er det bare brann og politi som har fellesopplæring i de nyoppussede lokalene i idylliske Stavern leir. Killengreentakket også Politihøgskolen (PHS) for jobben som er gjort med å bygge oppopplæringssenteret, og mente at innsatsen hadde gjort at politiet fikk mye forpengene.

- Når nødnettet er på plass, vil innsatsmannskapene fåanledning til å samhandle uten at uvedkommende lytter. I tillegg vil nødnettetvære et viktig skritt i forhold til trygg-

het og sikkerhet for de av våre ansatte som jobber underkritiske forhold, sa Killengreen.

Tidligere justisminister, nå fylkesmann i Vestfold, MonaRøkke ga honnør til at man nå var kommet ut av tenkeboksen, og at samfunnet nåvar i gang med den viktige utbyggingen av nødnettet. Hun vektla i sin taleunder åpningen betydningen av øvelser for hele det sivile beredskapsapparatet.

- Jeg lover å ta frieriet fra politidirektør Killengreen påalvor. Det er viktig å se på hvordan nødetatene samarbeider. Politihøgskolen ergodt skikket, og det er betryggende at de har invitert til samarbeid her påanlegget i Stavern leir, sa ekspedisjonssjef Per Bleiklia i Helse- ogomsorgsdepartementet (HOD).

Godt nytt for de som ønsker at helsedelen skal bli med på ettettere samarbeid var at Bleiklia lovet å bidra til at HOD vil samarbeide.

Skremmende forventninger

Direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet forNødkommunikasjon (DNK) fortalte at det vil bli mer enn 2000 bygningsmessigeinstallasjoner med en mengde teknisk utstyr som skal på plass. Østfold og Follopolitidistrikter er de første som skal ta i bruk ny teknologi. Politiforumkjenner til at det er utstyr for rundt 3 millioner kroner som skal installeresi de første politidistriktene før nødnettet skal i prøvedrift mai 2008.

- Vi som har jobbet med teknikken håper at alt dette skal gåbra. Men akkurat nå er det litt skremmende å høre alle forventningene detilstedeværende har til nødnettet, sa Lyngstøl som skal handle for milliarder iårene som kommer.

Korrupsjons­skandalen med Siemens vokser

Siemens har lurt over 10 milliarder kroner forbiregnskapstall for å bestikke politikere, tjenestemenn og forretningsmenn iutlandet. Dette er betydelig høyere enn det som tidligere er fremkommet, melderE24.

Konsernsjefen ble i sommer ansatt, og har siden vært reneryddegutten i forhold til å få frem alle forhold rundt tvilsomme betalinger.Til nå har 470 medarbeidere blitt straffet eller tilrettesatt, 30 prosent avdisse har fått avskjed på grunn av brudd på konsernets retningslinjer.

I Norge er det kjent at Siemens tidligere har overfakturertForsvaret i millionklassen i forbindelse med en større avtale. Og Siemenssliter voldsomt med omdømme etter at degjennom retten har forsøkt å få tilgangtil e-posten til mannen som varslet om uregelmessighetene. Retten gav ikkeSiemens medhold.

- Det smaker ikke bare av hevn - det smaker av elendigdømmekraft. Selskapets kunder og leverandører har all grunn til å utviseforsiktighet overfor et konsern som straffer en person som i realiteten gjørselskapet en kjempetjeneste ved å ta risikoen, og varsler om omfattendesvindel, skriver Aftenposten.no.

Kofa med kritikk av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

Allerede på den første store kontrakten medunderleverandører har DNK fått kritikk av KOFA - Klagenemda for offentligeanskaffelser. VHF Communications AS fikk medhold i at hasteprosedyren somdirektør Tor HelgeLyngstøl & co brukte da Motorola fikk kontrakten om ålevere 10.000 håndsett til 50-60 millioner kroner var uhjemlet.

- KOFAs avgjørelse vil ikke få betydning for valg avleverandør av radioer, men vi tar vedtaket til etterretning ved nyeanskaffelser, sier Nina Myren.

Hun viser til at det skal skaffes ytterligere 30.000radioterminaler. Der vil det følge en ny anbudsinvitasjon. Til DagensNæringsliv har Lyngstøl fremhevet at Motorola ikke har fått noe monopol pålevering av fremtidige terminaler til nødnettet.