Politiets Fellesforbunds lokaler i Møllergata 39, Oslo.
Politiets Fellesforbunds lokaler i Møllergata 39, Oslo.

Ønsker egen lederforening i PF

Politiledere i Politiets Fellesforbund (PF) sier det kan være problematisk å være fagorganisert sammen med sine medarbeidere. Nå kan de få en egen lederforening.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg meldte meg ut av PF i fjor, etter sommeren. Den utløsende faktoren var lønnsoppgjøret. Jeg kjente veldig på det å skulle være leder og samtidig organisert i samme forening som mine medarbeidere. Da er det ikke alle synspunkter jeg kunne fronte. Det ble ikke noe fora hvor jeg kunne ta opp saker, noe som gjorde meg veldig passiv. Det ble veldig utfordrende, forteller Iris Rosø Wernersen, leder for forvaltningsseksjonen ved Fredrikstad politistasjon.

Wernersen er ikke alene. Politiets Fellesforbund (PF) har opprettet en egen arbeidsgruppe som evaluerer organiseringen av ledermedlemmer i organisasjonen. Gjennom sitt arbeid har de fått bekreftet sin teori at mange politiledere sliter med å finne seg til rette i PF slik fagforeningen er organisert i dag.

– Veldig mange har «vokst opp» med PF og så blitt ledere. Men nå ser de ikke helt hvor de hører hjemme i PF. Mange ledere føler seg ikke vel i eget lokallag, og er ikke alltid like komfortable med å for eksempel la en politibetjent styre lønnsforhandlingene deres. De opplevde også problemer med risikokampen og med streiken i fjor, sier Gry Mossikhuset, som leder arbeidsgruppen.

Ikke alltid lett

I oktober skal arbeidsgruppen presentere sin rapport for forbundsstyret i PF. Da vil gruppen, som har hatt som mandat å se på hvordan PF organiserer sine ledermedlemmer, komme med to anbefalinger. Den ene er å opprette en egen lederforening i PF-systemet.

– Vi vil at lederforeningen skal være særegen og attraktiv å tilhøre. Men ennå vet vi ikke om dette innebærer å organisere dem direkte i en egen lederforening, og om de fortsatt skal ha tilhørighet i eget lokallag i PF, sier Mossikhuset.

Denne anbefalingen har de kommet til blant annet gjennom å intervjue en rekke politiledere som har vært eller er PF-medlemmer. En av dem er ordenssjef Arve Nordtvedt ved Trondheim politistasjon. Han har valgt å fortsette som PF-medlem, selv etter at han ble politileder.

– Det er flere grunner til at jeg har valgt å være medlem. En av dem er at jeg har vært medlem siden jeg begynte i politiet, og oppfatter PF som en arbeidstakerorganisasjon som har bred tilnærming til rollen sin. PF er engasjert og opptatt av mange områder som er viktig for norsk politi, ikke bare lønn og arbeidsvilkår. Organisasjonen har fått til mange gode ting for politiet, sier han til Politiforum.

Men det har ikke alltid vært like lett for Nordtvedt å kombinere rollene som politileder og fagorganisert.

– Det handler til dels om at PF har frontet saker det har vært vanskelig, nærmest umulig for meg å tilslutte meg til. Under streiken i 2009, veide jeg fram og tilbake om jeg skulle melde meg ut. Samtidig vil det for meg, ved for eksempel en hypotetisk konflikt med ledelsen, være helt uaktuelt å søke kontakt med lokallagsleder eller PF lokalt. Det handler om at jeg først og fremst definerer meg som arbeidsgiver og framstår som arbeidsgiver, og det er jo ikke til å komme bort ifra at i en del sammenhenger er PF og arbeidsgiver motparter. Da blir det en rollekonflikt.

– Blir lettere

Det er denne rollekonflikten arbeidsgruppen i PF tror det er mulig å unngå gjennom en egen lederforening. Som eksempel på at dette har blitt gjort med suksess tidligere, trekker Mossikhuset blant annet fram Fagforbundet i LO og deres egen fagforening for rådmenn og andre ledere. Denne foreningen har til sammen omtrent 450 medlemmer.

– Dansk politi har også hatt en slik ordning siden 1958. I PF har det vært et ønske om en egen lederforening siden 1996. En slik lederforening har blant annet som intensjon å heve statusen til lederne, forklarer hun.

Den andre anbefalingen fra arbeidsgruppen, er at målgruppen til en slik lederforening skal være ledere med 100 prosents ansvar for personal, budsjett og resultat.

– Å definere målgruppen var en svært viktig del av arbeidet å få på plass, sier Mossikhuset, og viser til Lederprosjektet og Liv Finstads anbefaling om at PF må avklare bedre hvem som er ledermedlemmer.

Dersom en egen lederforening internt i PF blir en realitet, kan det dessuten gjøre det mer attraktivt for alle politiledere å være PF-medlemmer, tror Mossikhuset. Det er ordensjef Nordtvedt enig i.

– Jeg vil anbefale det. Jeg tror det kan være en bedre løsning for mange ledermedlemmer enn i dag. Hadde vi hatt en lederkontakt sentralt, ville det vært mye lettere å søke bistand der ved behov. Det vil gjøre det mer interessant for meg å fortsatt være organisert i PF, for å si det sånn. Jeg ser det som vanskelig at PF gjennom dagens organisering klarer å ivareta både ledere og medarbeidere, mener han.

Også Wernersen ved Fredrikstad politistasjon tror en egen lederforening vil være en god løsning. Selv byttet hun fagforening da hun meldte seg ut av PF.

– Jeg er opptatt av at også ledere bør være medlem av fagorganisasjoner. Det er en trygghet i det å ha en fagforening i ryggen, dersom det skulle trenges. Men for meg er det uaktuelt å være gratispassasjer i en fagforening, jeg må ha mulighet til å engasjere meg, forklarer hun.

– Vil en egen lederforening i PF få deg til å revurdere utmeldingen?

– Det er jeg usikker på, men da blir det jo et annet alternativ. Så får jeg vurdere det, og se hvordan jeg kommer til å håndtere det, svarer Wernersen.

Arbeidsgruppens rapport med anbefalinger ble lagt fram for forbundsstyret i PF den 17. oktober.