Antallet IP3-godkjente politifolk er nå over 1000. Målet var opprinnelig høyere.
Antallet IP3-godkjente politifolk er nå over 1000. Målet var opprinnelig høyere.

Omsider har politiet 1000 skarpttrente politifolk

Etter at målet ble justert ned.

Publisert Sist oppdatert

– Målet vi satt oss for 2016 er nådd. Det er første gang politiet har så mange skarptrente politifolk ute i distriktene som står i førstelinjen om noe går galt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding i ettermiddag.

Målet han snakker om er 1000 IP3-godkjente politifolk innen utløpet av 2016, en økning på 350 siden regjeringa overtok, ifølge regjeringa selv.

Etter 22. juli ønsket politiet å øke andelen IP3-godkjente kraftig, så kraftig at alle distriktene skulle kunne ha døgnbemannede Utrykningsenheter (UEH).

Nedjusterte målet da det ikke gikk

Det opprinnelige målet var imidlertid 1200 IP3-politifolk ute i distriktene. Før sommeren 2015. Det er altså etter å ha erkjent at politiet ikke klarte målet sitt, at det nye målet er blitt satt og oppfylt.

Allerede høsten 2014 gjorde Politiforum det klart at distriktene var langt unna å få døgnbemannede UEH. I november samme år, kunne Politiforum avsløre at politiet ikke ville nå sitt opprinnelige mål på 1200 innen sommeren 2015.

Årsakene til at målet var vanskelig å nå, var at distriktene ikke hadde folk å sende på IP-godkjenning. Kursene ved PHS ble ikke fylt opp, og en del politifolk ble også sendt tilbake til distriktet da de ikke bestod testene.

Politidirektoratet erkjente november 2014 at målet ikke ville nås før sommeren 2015, men slo fast at antallet stod ved lag:

– Politidirektoratet har bedt om forlengelse ut 2016, sa Rune Andersen i POD i november 2015.

Vurderer å droppe det endelige målet

Under en pressebrief om tilstanden i norsk politi i juni, medgikk nok en gang både politisjefen og justisministeren at målet om 1200 IP3-politifolk måtte utsettes nok en gang.

– Målet er fortsatt 1200 og vi ønsker å nå det så raskt som mulig, men det er 1000 IP3-godkjente politifolk som er målet i løpet av 2016. Siden vi har bygget opp blant annet beredskapstroppen og livvakttjenesten har vi hatt rekrutteringsproblemer, siden dette er en parallell rekruttering av de samme mannskapene. Men jeg er utålmodig, sa Anundsen til Politiforum i juni.

Mens Anundsen fortsatt ønsket seg 1200 IP3-godkjente politifolk, gikk politidirektøren på sin side langt i å antyde at målet kanskje ikke var en nødvendighet likevel. I større distrikter kan det være temmelig nytteløst med en døgnbemanna UEH-patrulje på hjul, mange mil unna der hendelsen skjer.

– I den nasjonale ledergruppen denne uka snakket vi om at vi må se på om 1200 er riktig antall. Da vi satt det målet var det ikke på bakgrunn av en grundig utredning, jeg var selv med på å bestemme det. Vi må vurdere om det er nyttig å ha det som mål, sa Humlegård i juni.