Et av de nye jakkekonseptene under utprøving i februar. Hvilken nye jakke som var best, og om det i det hele tatt blir noen ny jakke nå, får POD svar på over nyttår.
Et av de nye jakkekonseptene under utprøving i februar. Hvilken nye jakke som var best, og om det i det hele tatt blir noen ny jakke nå, får POD svar på over nyttår.

Nye politijakker kan bli utsatt

Tross et år med omfattende testing av nye jakker, vet politiet ennå ikke om de har råd til å kjøpe inn nye jakker med det første.

Publisert Sist oppdatert

Etter 22 år med den karakteristiske skinnjakka, bestemte politiet på tampen av 2013 at den tunge og klumpete jakka skulle erstattes.

I februar i år ble 120 politifolk i 14 distrikter involvert i en omfattende testing av nye politijakker. I disse dager finpusser Politiets Fellestjenester (PFT) evalueringsrapporten som skal konkludere med hvilken jakke som er best.

Det er imidlertid fare for at politiet må vente enda litt lenger med å kjøpe jakker. Etter det Politiforum erfarer er det risiko for at politiet må vente med innkjøpet, fordi pengene kanskje må prioriteres til andre formål.

Det er Politidirektoratet som skal ta avgjørelsen. Da politiet i oktober i fjor kunngjorde konkurransen om å levere jakker til politiet, regnet de med at avtalen hadde en verdi på mellom 45 og 60 millioner kroner. Evalueringsrapporten etter utprøvingen vil gi politiet nærmere svar på hva jakkene faktisk vil koste, og dermed også om politiet har råd til å prioritere nye jakker i omstillingstiden etaten er inne i.

SE BILDENE OG LES SAKEN: Ny politijakke på utprøving

Vil sette opp budsjett for ny jakke

Rune Andersen i POD.
Rune Andersen i POD.

I fjor var målet at politiet skulle få jakkesvar i løpet av høsten i år. I desember opplyste Politidirektoratet at målet var å ha svar før. Men det kommer ingen avklaring før over nyttår.

– Vi venter fortsatt på evalueringsrapporten fra PFT, den vil inneholde resultat fra testing og hva den eventuelt vil koste. Den vil gi oss verdifull informasjon i de valg som skal tas når det gjelder jakker fremover, forteller Rune Andersen i Politidirektoratet til Politiforum.

Evalueringsrapporten skal munne ut i en anbefaling til POD.

– Det vil bli satt opp et budsjett for hva det vil koste å rulle ut ny jakke, samt å destruere skinnjakka, sier Andersen.

Han vil ikke si noe om sannsynligheten for at politiet har råd til å anskaffe jakker fra tidlig neste år eller ikke. Tidligere har målet vært nye jakker ute i gatene høsten 2016.

Snart ti års arbeid

– Det er på tide å få fart på denne prosessen. Vi er ikke fornøyd med tiden dette har tatt.

Sitatet er hentet fra beredskapsdirektør Kaare Songstad i 2013. Arbeidet med å skaffe nye jakker skal etter det Politiforum erfarte den gang, ha pågått siden 2006.

– Det var på tide at materielltjenesten nå endelig fikk oppdraget, sa politiets hovedverneombud Audun Buseth for to år siden.

Jakkeanskaffelsen ble i fjor gjenstand for en ny og mer åpen anskaffelsesprosess i Politiets Fellestjenester. Det førte til at PFT fikk inn 15 forslag til ny politijakke før anbudsrunden i det hele tatt var i gang. Ni forslag ble tatt med i testingen som politiet nå evaluerer, og alt lå til rette for at skinnjakka kunne erstattes.

Sort skinnjakke er kanskje på moten igjen, men lett og praktisk blir nok ikke politiets skinnjakke over natta.
Sort skinnjakke er kanskje på moten igjen, men lett og praktisk blir nok ikke politiets skinnjakke over natta.

Avklaringen vil komme når PFT fullfører arbeidet en gang over nyttår.