VW Passat med ny uniformering.
VW Passat med ny uniformering.

Ny lakk forsinket Passat-levering

Harald A. Møller prøver å fremskynde leveringen av nye Passater, og skal være ajour i løpet av måneden. PDMT kritiserer politidistriktene som ikke ville forplikte seg til å bestille et bestemt antall biler.

Publisert Sist oppdatert

PDMT vil endre bilavtalen slik at det ikke lenger skal være hvert enkelt politidistrikt som skal kunne kreve dagbøter for forsinket levering. VW-leverandøren, på sin side, er forsiktig med kommentarene.

Som du har lest på Politiforum.no, har Vestfinnmark politidistrikt krevd 200 000 kroner i dagbøter av Møller for en utrykningsbil som ble levert nesten fire måneder for sent. Men Vestfinnmark er ikke alene om å slite med lang leveringstid.

Forsinkelse fra POD

– I bilavtalen står det at biler skal kunne leveres i løpet av seks måneder etter bestilling. Forsinkelsen som har oppstått, gjelder flere politidistrikter, bekrefter kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT.

Han forklarer det med to ting: Uniformering og antall.

– I forbindelse med inngåelse av ny bilavtale høsten 2010 ble det besluttet å endre uniformeringen av bilene samtidig. Tilpasning og endelig godkjenning av den nye uniformeringen tok lenger tid enn antatt, og Politidirektoratet ga PDMT klarsignal for ny uniformering først i juli 2012, to måneder forsinket. Produksjonen ble dermed ikke satt i gang før etter sommeren, sier Strai.

Forpliktet seg ikke

Da Vestfinnmark politidistrikt bestilte bilen sin 22. juni i fjor, var den nummer 56 i rekken av bestillinger. Tidligere har politiet bestilt gjennomsnittlig 87 biler i året.

Når Espen Strai trekker frem det høye tallet på nye biler, kommer han også med implisitt kritikk av politidistriktene som ikke ville forplikte seg til noe bestemt antall:

– Distriktene har bestilt et langt høyere antall politibiler på ny bilavtale enn det var planlagt for. Politidistriktene har nemlig ikke ønsket å forplikte seg til uttak av antall biler. I stedet måtte leverandøren basere sin produksjonsorganisasjon på uforpliktende antydninger fra distriktene om hvor mange biler de ville kunne kjøpe i avtaleperioden, samt erfaringsbaserte tall fra PDMT, sier han.

Ajour i juli

I ettertid har det vist seg at politidistriktene har bestilt langt flere biler enn ventet, og Espen Strai understreker at det er noe leverandøren ikke har kunnet forutse.

– Dermed måtte de øke kapasiteten i sin produksjon kraftig, og det har tatt noe tid å bygge opp slik kapasitet, sier han. Nå har Møller satt i verk tiltak som gjør at produksjonen skal være ajour ved inngangen til juli, og det er PDMT tilfredse med.

Slik det er nå, er det den som kjøper politibilen – altså det enkelte politidistrikt – som skal kunne kreve dagbøter hvis leveringen er forsinket. – PDMT vil ta skritt for å søke å endre bilavtalen på dette punktet, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai, som konstaterer at distriktene selv må vurdere om de ønsker å kreve dagbøter eller ikke.

– Alle mulige tiltak

I Harald A. Møller er informasjonssjef Anita Svanes fåmælt med kommentarene. – Vi har løpende og god kontakt med vår kontraktspartner PDMT i saken. Vi har satt inn alle mulige tiltak for å fremskynde leveringen, sier hun.

Og med vil hun ikke snakke om de forsinkede leveringene. – Vi håndterer saken profesjonelt direkte med kunden. Vi ønsker ikke å gi kommentarer utover det, sier Anita Svanes.