Foto: Østlendingen
Foto: Østlendingen

Norges største skisted uten økt politibemanning på 18 år

Lensmannen og betjentene i Trysil er slitne etter vinteren. De fortviler over å ikke bli hørt.

Publisert Sist oppdatert

Alt øker i Trysil. Turisttilstrømmingen, antall overnattinger og straffesakene. Men ikke politibemanningen. Siste gang det kom en bemanningsøkning var i 1999.

Lensmannskontoret har politiansvar for Trysil og Engerdal kommune med til sammen 7800 innbyggere.

− Politibemanningen er kun tilpasset antall innbyggere. Ikke det store antall tilreisende, som kommer med alle typer hensikter. Noen for å stå på ski og ha det moro. Andre har skumlere hensikter, sier lensmann Sondre Grønstad til Politiforum.

Hverken politimester eller Politidirektoratet har sett nødvendigheten av å ta hensyn til 800.000 gjestedøgn og hva det medfører av politiarbeid. I høysesongen er alle kommunens 28000 kommersielle senger fylt opp. I tillegg kommer et større antall tilreisende til for å fylle opp 6200 hytter.

Sondre Grønstad
Sondre Grønstad

Sliter ut mannskapene

Lensmannen synes det er vanskelig å bli hørt i en stadig mer sentralisert politiorganisasjon. Før kunne en lensmann føre direkte dialog med sin politimester, og være trygg på at lokale politifaglige synspunkter nådde frem, og ble lyttet til

Men etter politireformen, har avstanden mellom lensmannen og politimesteren blitt større, synes 57 år gamle Grønstad, som begynner å merke det operative kjøret på kroppen. For selv om det skal være skiglede og moro som preger Trysil, fører den sterke turisttilstrømmingen til en merkbar økning i arbeid for politiet.

− I vinter hadde jeg ansatte som gikk 5-6 vaktsett etter hverandre. Vi er alle klar over at politiyrket medfører helge- og turnusjobbing. Men når jeg som lensmann hele tiden må bemanne opp i helger og høytider, er vi for få til å spre belastningen på. Det hadde fint om også mine ansatte kunne regne med å fri sammen med familien på høytider som jul og påske, sier Grønstad.

I dag er de ni politifolk på lensmannskontoret. Grønstad vil ha flere for å håndtere det store antall tilreisende i helger og ferier i vinterhalvåret.

– Tjenestelistene er satt opp med patruljetjeneste kl. 21 fredag til kl. 05 lørdag morgen. Da skal politifolkene etter planen hjem for å sove og hvile ut til neste vaktsett etter 8 timers pågående nattarbeid. Men søvn og hvile får de helt unntaksvis på vinterhalvåret. Alle som har en smule innsikt i politiarbeid, vet at det etter hektisk ordenstjeneste, blir en god del loggføring og rapportskriving. Det blir å jakte på vitner og mistenkte personer mens sporene er ferske. Og ikke minst før de avslutter helgeoppholdet, og drar ut av lensmannsdistriktet tilbake til andre byer og land.

Betjentene fortsetter rutinemessig lange vaktsett på overtid for å ivareta nødvendig etterforskning, forteller Grønstad.

– Vi skulle så absolutt hatt mannskapsressurser til å ta over etterforskningsarbeidet som venter etter heftig ordensarbeid, for å unngå å slite ut de jeg har her nå.

Å hente inn folk utenfra uten lokal kjennskap, er uheldig tror lensmannen.

Kjenner kjøret

Politibetjent Karl Nordlie og politistudent Helle Nygård Haug.
Politibetjent Karl Nordlie og politistudent Helle Nygård Haug.

– Da jeg først kom hit tidlig etter Politihøgskolen, var det kult at det var mye å gjøre. Det var akkurat det jeg ønsket meg med masse action. Men etter fire år med å jobbe alle ferier som jul og påske, og veldig mange vinterhelger, må jeg erkjenne at kropp og hode kjenner kjøret. Faktisk kjenner jeg at jeg begynner å bli lei. Og jeg skjønner at dette er faresignaler på det å bli utbrent, sier politibetjent Karl Nordlie (30).

Han sier de må tenke på hvordan de kan deeskalere hele tiden, for å slippe å kjøre lange transporter. På lange vaktsett er det krevende å først være innsatsleder og deretter etterforskningsleder. Samtidig står nye oppdrag i kø, der folk trenger ekstra hjelp.

De gangene Nordlie ikke har helgevakt, ringer telefonen regelmessig alt for tidlig lørdag morgen.

− Jeg må si jeg begynner å bli lei av å oppringt på fritiden lørdag og søndag morgen for å stille opp til å ta avhør av voldtektsforbrytere, voldsmenn og fornærmede mens jeg egentlig skulle forsøke å sove ut, og senere på dagen gjennomføre planlagte aktiviteter. Alle private planer kastes til side.

Også de yngste på kontoret kjenner det, tross i at de fortsatt er i 20-åra.

− Det har nå kommet til et punkt for oss yngste på kontoret hvor også vi har fått behov for å jobbe mindre, og heller forsøke å pleie nystartede familier. Før kunne vi jobbe mye, men når man får familie, får livet andre prioriteringer, sier politibetjent Thomas Hanssen (29).

− Er dere ikke godt nok beskyttet mot ekstraarbeidet av arbeidstidsbestemmelsene?

− Jeg synes ikke det. Vi er i situasjoner der enkelte av oss jobber hver helg over lengre tid, og vi har folk her som har jobbet mange helger på rad. Vi ser de er slitne, sier Hanssen.

En som ennå ikke har arbeidet for mye er politistudent Helle Nygård Haug.

− Jeg ser det er mye jobb og mye ansvar for etterforskning på den enkelte betjent her i Trysil. Og jeg ser at det er mer enn nok jobb som venter på meg hvis jeg er så heldig å få fast jobb etter endt politiutdanning neste år. Mine kolleger tar tøffe prioriteringen daglig. Men jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter når jeg er ferdigutdannet neste år, sier hun.

Forventer økning i politiarbeidet

Retningslinjene fra Politidirektoratet gjør at typiske turistkommuner ikke får uttelling i budsjettfordelingen i politidistriktet.

Det siste året har betjentene etterforsket voldtekter, barnekidnapping og to tyngre sedelighetssaker med spor over til Sverige. En periode hadde lensmannskontoret sju varetektsfengslinger spredd i fengsler på Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Ullersmo og Oslo, noe som medførte massivt med reising og avhør.

− Vi kan ikke la alvorlige saker vente til kontoret er bemannet igjen mandag. Vi er av politimessige årsaker nødt til å nærmest sette unntakstilstand for å få ivaretatt det politifaglige. Men nå føler jeg unntakstilstanden nærmest har blitt en varig løsning, sier Grønstad, som misunner Hemsedals «after ski»-patruljer, som har gitt politiet mulighet til ekstrabemanning.

Han berømmer samarbeidet med mange dørvaktene på utestedene. De har lært seg å reagere på et rusbilde som ikke stammer fra alkohol, sier Grønstad.

− Vi som er fast her på kontoret, skulle i det minste ønske oss en ekstra fast stamme politifolk som kunne komme oss til unnsetning i helger og feriehøytider. Ikke bare for det politifaglige, men også for vår egen sikkerhet. Det kan bli litt vel mye for to betjenter å håndtere tøffe slosskamper med en rekke involverte uberegnelige rusede mennesker. Det er bare på film at slikt ser enkelt ut. Det blir ikke riktig at jeg i min alder skal være en slags ekstrastyrke som skal bistå inn i den type oppdrag. Dermed er neste operative patrulje tilgjengelig 70 kilometer unna. Det synes jeg ikke er tilfredsstillende, sier han.

Slik det er i dag, må politiet veie det å få til en minnelig løsning på stedet, og å kjøre transport av en arrestant til Hamar, som koster tre timer fravær for to betjenter.

På svensk side av grensen, på skistedet Sälen, har de ordninger med faste innsatsmannskaper fra de store byene. De får beordringstillegg og dekket bolig mens de er der i innsatsperioden.

− Det er noe som blir forutsigbart, de blir noe kjent i bygda og det blir noe de kan planlegge ut fra. Hos oss er det mye ad-hoc, og jeg må hvert år bruke mye tid på å finne både folk og praktiske løsninger på de overtidssettene vi får eksterne til å ta, sier Grønstad.

Det er ingenting som tyder på at det skal bli mindre politiarbeid i Trysil. I 2019 åpner “Scandiavian Mountain Airport”, med mulighet for direkte charterreiser fra europeiske storbyer som London, Berlin og Moskva under to timers flyreise unna. Næringslivet regner med at Trysil vil ventelig passere én million tilreisende i året innen 2020 som følge av den ekspansive utbyggingen av turistkapasiteten.

Fungerende leder for Hedmark politdistrikt, Martin Welhaven mener de har fått til en bedre påskeberedskap enn tidligere.
Fungerende leder for Hedmark politdistrikt, Martin Welhaven mener de har fått til en bedre påskeberedskap enn tidligere.

Forstår problemene

Fungerende leder for Hedmark i Innlandet politidistrikt, Martin Welhaven erkjenner utfordringene ved Trysil lensmannskontor.

− Vi ser det er en utfordring å holde tilfredsstillende beredskap med tilstrekkelig slagkraft på et vintersportssted som Trysil i helger og høytider. I politidistriktets ledelse er vi opptatt av at polititjenesten skal fungere godt i Trysil, og mener vi i år fikk til en bedre påskeberedskap enn tidligere. Men jeg erkjenner at beredskapen og politikapasiteten gjerne skulle vært bedre på et lite tettsted som øker fra 6500 fastboende, til nærmere 50.000 personer i de mest intense periodene, sier Welhaven.

Han forteller at politidistriktet avhjelper dette med å sette opp patruljer fra mer enn bare Trysil lensmannskontor. Vakt og beredskap i Trysil inngår i et mer regionalt samarbeid med politiet i Elverum. Om nødvendig brukes også enheter fra andre steder i politidistriktet.

− Synes du det er ideelt å få patruljer bemannet med flere timers biltur fra Trysil med tanke på lokalkunnskap og ressursutnyttelse?

– Jeg er ikke bekymret for manglende lokalkunnskap mht. vakt, beredskap og etterforskning. Det viktige er å ha nok patruljer til å gjøre jobben og god evne til å følge opp straffesaker som krever det. I forhold til sistnevnte vil opprettelsen av felles straffesakskontor også bidra positivt. Innlandet politidistrikt har lav politibemanning pr 1000 innbygger, og vi opplever generelt sett at det er vanskelig å sette på tilstrekkelig med politipatruljer. Behovene er mange og de er spredt. Vårt politidistrikt har flere store vintersportssteder i Gudbrandsdal og i Valdres, selv om Trysil er det største. Bemanningen må være fleksibel og tilpasses behovene i vintersesongen. Det forsøker vi også å løse ved å flåtestyre operativ kapasitet, sier Welhaven.

Politipatruljene flyttes i løpet av vaktsett dit behovet er størst. En forutsetning for å få dette til på en god måte er imidlertid å ha nok med operative mannskaper.

I dialogen med Politidirektoratet har politidistriktet tydelig kommunisert mannskapsmangelen.

− Vi synes at vi over lengre tid har hått for dårlig økonomisk handlingsrom. Dette er blitt noe bedre inneværende år, hvor politidistriktet blant annet har fått en større andel av de nye stillingene enn tidligere år. Det er svært positivt, og vi forventer at dette fortsetter, sier Welhaven.

Politidekningen i Innlandet er fremdeles godt unna Stortingets målsetting om to polititjenestepersoner pr. tusen innbyggere innen tre år.

− Jeg har forståelse for at det kan oppleves som at nærmeste bistandspatrulje er langt unna, når det skjer skarpe hendelser i Trysil. Det er en konsekvens av at vi i Innlandet politidistrikt opererer over lange geografiske avstander, kombinert med den generelt lave politidekningen i politidistriktet. Dette er en utfordring som ikke er et ansvar lensmannen i Trysil skal bære alene. Hele politidistriktet har et felles ansvar for å få til en best mulig polititjeneste i Trysil, som i resten av politidistriktet, sier Welhaven. Derfor er lensmannen i Trysil av meg allerede oppfordret til blant annet å fremme nye forslag til økt beredskap for påsken 2018.

Welhaven er for øvrig godt kjent med at kommune og næringsliv forventer en sterk økning i turisttrafikken når den nye store flyplassen åpner på svensk side. Han forteller at ferdigstillelsen av flyplassen og økt antall turister har vært tema i politimesternes ledermøte og tema i samarbeide med Bergslagen polisregion i Sverige.

− Mannskapssituasjonen er en viktig del av vår styringsdialog med Politidirektoratet. Skal vi kunne møte våre polisiære utfordringer, som også den planlagte flyplassen vil ha betydning for, må vi ha handlingsrom til å ansette flere mannskaper, sier Welhaven.

Welhaven deler lensmannens bekymring knyttet til å følge opp etterforskning etter at patruljetjenesten slutter kl. 05 lørdag morgen.

− Opprettelsen av felles straffesakskontor forventer jeg vil sette oss i langt bedre stand til å håndtere straffesaker som krever umiddelbar oppfølgning. Dette vil sammen med innarbeidelsen av "mer politiarbeid på stedet" gjøre oss mer slagkraftige. Forutsetningen er imidlertid at vi får anledning til å øke bemanningen vår, sier Welhaven.

Powered by Labrador CMS