Frede Hermansen i Politidirektoratet.
Frede Hermansen i Politidirektoratet.

– Naturlig at noen vurderer andre oppgaver i politiet

Frede Hermansen i Politidirektoratet (POD) sier det er naturlig at endringer gjør at medarbeidere kan oppleve usikkerhet om egen framtid.

Publisert Sist oppdatert

Hermansen er avdelingsdirektør for PODs avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring, og leder PODs arbeid med å velge nye hovedseter. I en e-post sendt via PODs kommunikasjonsavdeling, sier han følgende om Politiforums undersøkelse.

– Det er naturlig at endringer gjør at medarbeidere kan oppleve usikkerhet om egen framtid, og gjør at noen vil vurdere andre oppgaver i politiet. De fleste av oss ville nok gjøre som svarene i undersøkelsen viser – nemlig holde spørsmålet litt åpent til man vet mer. Det er naturlig i den fasen vi er inne i.

Vil variere

Hermansen viser til at de fleste av dagens operasjonssentraler vil videreføres gjennom 2016, og at hovedtyngden av nye operasjonssentraler blir etablert først i 2017.

– Hvordan dette berører medarbeidere vil variere ulike steder i landet, sier han, og fortsetter:

– Operasjonssentralene er avgjørende for politiets oppgaveløsning. Vårt mål er å klare å ivareta den gode kompetansen som finnes på OPS-ene i dag, og samtidig søke løsninger som gjør det attraktivt for mange av de som i dag arbeider på operasjonssentralene også blir med videre.

Da, sier avdelingsdirektøren, er det viktig med gode og forutsigbare prosesser.

– Bemanning og kompetanse på operasjonssentralene er også et forhold som vi vil følge spesielt tett underveis i gjennomføringen av de endringene vi nå skal i gang med.

Minimumsbemanning

Ett av spørsmålene Politiforum oversendte Hermansen, var om POD har andre midler for å få med seg operasjonslederne videre enn det som er beskrevet i omstillingsavtalen. I e-posten fra POD, siteres han på følgende.

– Rammene for å ivareta den enkelte medarbeider er lagt i omstillingsavtalen og vi mener at vi har gode virkemidler tilgjengelig gjennom denne. Det videre ansvaret for gjennomføring av personalløpet i det enkelte distrikt ligger hos den enkelte politimester.

Politiforum stilte også spørsmål om det er satt et krav til hvor mange operasjonsledere det skal være på hver enkelt operasjonssentral. Til dette svarer Hermansen følgende:

– Når det gjelder bemanning på de nye operasjonssentralene, er det satt et minimumskrav fra Justisdepartementet. I oppdragsbrevet POD mottok 21. oktober, er det satt en minimumsbemanning på seks operatører på samtlige operasjonssentraler, bortsett fra Agder PD, Finnmark PD og Møre og Romsdal PD. Her er minimumskravet fem operatører. I flere av de større politidistriktene vil bemanningen være høyere enn seks. POD jobber nå med planer for hvordan bemanningskravet skal møtes.