Det finnes ikke nok kompetente politifolk til å fylle opp IP3-kursene.
Det finnes ikke nok kompetente politifolk til å fylle opp IP3-kursene.

Når ikke mål om skarptrente politifolk

Målet om 1200 IP3-trente politifolk før sommeren 2015, blir ikke nådd. Da tar det også lenger tid før Norge får døgnbemannede utrykningsenheter.

Publisert Sist oppdatert

Politiets mål er at det skal være 1200 politifolk med IP3-godkjenning i Norge. Planen til Politidirektoratet (POD) og Politihøgskolen (PHS) var å få det til innen sommeren 2015. Med 1200 IP3-godkjente politifolk kan alle distriktene ha mannskaper trent til skarpe oppdrag på vakt døgnet rundt.

Men målsettingen ryker. Selv om politidistriktene har fått en oversikt over hvor mange politibetjenter de må avgi til kurs, har ikke antallet deltakere vært fulltallig på de siste IP3-kursene ved Politihøgskolen (PHS).

– På kursene er det 40 plasser. Det som er fakta fra de foregående gjennomførte kursene er at det møtte 30 og 35. På kurset som startet i begynnelsen av november møtte 30, forteller Per-Øyvind Lange, politioverbetjent ved PHS og stedlig leder for operativ seksjon i Stavern.

Ikke nok folk å ta av

Dersom målet om 1200 IP3-trente politifolk til utrykningsenhetene skulle vært mulig å nå, måtte alle de resterende kursene fylles opp, og vel så det. Det er åtte planlagte kurs i tiden fram mot sommeren 2015, når målet skal være nådd.

– Det er litt bekymringsverdig at vi ikke får fylt opp 40 plasser. Nøkkelen ligger hos distriktene, sier Lange.

Han fremholder at det er mulig å nå målet dersom distriktene klarer å sende nok folk.

– Hvis distriktene klarer å sende nok personell til de siste kursene skal vi kunne klare målet neste sommer. Men det betinger at nok personer meldes på kursene, og at de er kvalifiserte slik at de består kurset, forklarer Lange.

Men det går ikke. Politiforum har snakket med noen av de største distriktene i landet. Tom Henriksen, sjef for UEH-mannskapene i Oslo, sier det er umulig for distriktet å oppfylle sin kvote.

– Det lar seg ikke gjøre å oppnå målet som er satt for Oslo innen den ønskede tidsfristen. Vi har fått beskjed om å utvide betydelig, sier Henriksen.

Ved nyttår tror Henriksen at Oslo-politiet vil ha rundt halvparten av målet som er satt for sommeren 2015. Distriktet er langt unna å kunne doble det antallet i løpet av våren.

– Fram mot sommeren håper jeg på å ha mellom sju og ti nye betjenter som er ferdig selektert og klare for kurs. Det er alt. Til sommeren kan vi i beste fall være oppe på 60 prosent av PODs måltall.

Det vil dermed bli vanskelig for politiet å nå målet om 1200 IP3-mannskaper innen sommeren.

– Det nasjonale måltallet vil ta tid å nå, mener Henriksen.

Blir sendt tilbake

I Hordaland politidistrikt er det stabssjef Gustav Magne Landro som er ansvarlig for å få fylt IP3-kvota til distriktet. Også han forteller at de begynner å gå tomme for folk å sende på kurs. Noen av de som blir sendt blir også sendt tilbake, fordi de ikke består kurset og kravene som stilles.

– Vi har problemer med å få nok folk, og det føler jeg at vi ikke er alene om. Vi har nådd et tak der vi ser at personer vi sender blir sendt tilbake igjen. Det er de vi har vært i tvil om vi skal sende som blir sendt i retur, forteller Landro.

Dermed må stabssjefen lete blant de yngre betjentene etter ledige kandidater.

– Men samtidig møter vi en del formalkrav der de unge ikke har nok erfaring eller har hatt fast ansettelse lenge nok.

For å delta på IP3-kursene ved PHS må man ha jobbet minimum ett år som polititjenestemann eller -kvinne. Hordaland politidistrikt skal ha 100 UEH-mannskaper til sommeren. Foreløpig er de 85.

– Klarer dere å nå målet?

Landro tar en tenkepause.

– Jeg håper at vi kan nå målet. Men vi vet også at en del ryker ut ved nyttår og at vi er i ferd med å gå tomme for råmateriale, konkluderer han.

I Trondheim, der Torgeir Moholt er stabssjef, merker de også at mange forsvinner ut av IP3-styrken, samtidig som de rekrutterer nye.

– Vi skal være 60 totalt, men det er to ting som gjør at det kan være vanskelig. Vi må finne kompetent personell, men også tette i bunnen. Vi har hatt gjennom 7-8 på IP3-kurs, men det er vanskelig å øke totalantallet, fordi folk som allerede er IP3-utdanna begynner med andre jobber i politiet, sier Moholt.

Han håper de kan nå målet sitt, men mener de bør være enda flere.

– Vi må bare fortsette å rekruttere. Målet vårt er 60 for 2015, men da har vi sagt at vi vil være 70 for å kunne ta unna for fri og utilgjengelige mannskaper.

Må prøve nye metoder

Landro i Hordaland tror også det er andre årsaker til at målene kan være vanskelige å nå for distriktene. Strenge krav fra PHS og færre IP3-betjenter enn politiet regnet med i utgangspunktet er blant årsakene, tror han.

– Når våre folk ikke består kurset er det ikke på grunn av fysikken, men på kapasitet til å ta inn flere ting på en gang. Det handler om erfaring, og det krever erfaring og drilling på operative ferdigheter før de drar på kurs. Både formalkravene og manglende erfaring gjør det vanskelig å finne nok folk, sier han.

I Oslo er Henriksen klar på at de trenger flere folk.

– Vi er avhengige av nye ansatte da vi nå har selektert de som fyller kravene i egen styrke. Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette i gang noen ny selektering før høsten 2015. Først da har jeg kanskje noen å ta av.

For å kunne nå målet må det også prøves nye muligheter for å finne nok folk, tror stabssjefene. I Trondheim har de blant annet utvidet opptaksområdet.

– Tidligere var rekrutteringa til IP3 tillagt Trondheim sentrum. Men siden vi så vi begynte å gå tomme for folk, utvidet vi nedslagsfeltet slik at flere er søknadsberettiget. Vi har valgt sentrumsnære regioner, som Melhus, Heimdal, Orkanger og Fosen. Vi har valgt slike regioner for å kunne etablere IP3-miljøer, siden vi ikke ønsker enkeltmannskaper ute på lensmannskontorene, konstaterer Moholt.

I Hordaland kan det være aktuelt å trene politifolk spesielt på forhånd for å få dem gjennom kursene, mener Landro.

– Vi må lage alternative strategier for å få folk gjennom kursene. Det er vanskelig å få gjennomført, men skal vi nå målet må vi sette av flere instruktører og tjenestemenn lokalt. Disse må kunne trene særskilt slik at tjenestemennene er klare for PHS sitt IP3-kurs, og kan det grunnleggende før de skal inn og lære mer på PHS sitt kurs. Men dette vil koste folk og krefter å få til.

Medgir at målet ikke nås

Politidirektoratet medgir nå at målet om 1200 IP3-trente politifolk innen sommeren blir umulig å oppfylle. Det bekrefter politiinspektør Rune Andersen i PODs avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

– Det vil ikke være mulig å oppnå 1200 innen sommeren. Det skyldes blant annet at rekrutteringsgrunnlaget ikke er på det nivået som forventet.

Men målet om antall mannskaper står fortsatt ved lag. Det er tidsaspektet som utvides.

– Politidirektoratet har bedt om forlengelse ut 2016, sier Andersen.

– Hva får dette å si for målet om døgnbemannede utrykningsenheter i alle distrikter?

– Det vil ta lenger tid å nå det målet.

Powered by Labrador CMS