Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig folkeparti synes varslerombud høres lurt ut. Her fra landsmøtet til PF i november i fjor.
Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig folkeparti synes varslerombud høres lurt ut. Her fra landsmøtet til PF i november i fjor.

Nå vil også politikere utrede varslerombud

Krf-politiker Kjell Ingolf Ropstad mener det høres ut som en god idé med et nasjonalt varslerombud, tross i at arbeids- og sosialkomiteen ikke foreslo det. Høyre er skeptiske.

Publisert Sist oppdatert

10. mars la arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fram sin innstilling til Stortinget om sterkere vern av varslere.

Der fremmes flere forslag for å styrke varslervernet, men Unio og Politiets Fellesforbunds ønske om opprettelse av et nasjonalt varslerombud er ikke tatt inn i noen av forslagene.

Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig folkeparti, som ikke er representert i komiteen, sier imidlertid at han i utgangspunktet synes forslaget om et nasjonalt varslerombud er et godt forslag.

– Jeg vil anbefale i gruppemøtet til Krf onsdag at vi bør støtte å undersøke et nasjonalt varslerombud, sier Ropstad til Politiforum.

– Bør ha uavhengig rolle

Ropstad mener det ikke nødvendigvis er lovverket rundt varsling som er problemet, men at varslere i praksis opplever at de ikke blir ivaretatt etter rutinene.

– Når noen fraråder folk å varsle, så har systemet spilt fallitt, sier Ropstad.

Han viser med det til Politiets Fellesforbunds utspill før påske, der PF frarådet ansatte å varsle.

– Hvis man som varsler ikke kommer noen vei, hvem skal man forholde seg til da? Vi sitter ikke på noen fasit på om det bør være et ombud eller en varslingsenhet i Arbeidstilsynet, men det er uansett en god tanke at det finnes noen der med en uavhengig rolle, sier Krf-politikeren.

Ekspertutvalg kan utrede eget ombud

Innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen kommer etter at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter ba regjeringen om blant annet å legge fram lovforslag som skal sikre mulighetene til anonym varsling, pålegge virksomheter av en viss størrelse å innføre varslingsrutiner, presisere at det ikke er adgang til å reglementsfeste begrensninger i ytringsfriheten og retten til å varsle på arbeidsplasser, samt å legge fram lovforslag som presiserer at varslerrettigheter omfatter alle typer ansatte.

På disse forslagene fikk Arbeiderpartiet med seg SV og Senterpartiet, et mindretall i komiteen.

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, ber i stedet regjeringen sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gå gjennom innstillingen og se på hvordan varslervernet kan styrkes.

– Jeg tenker at det er naturlig å utrede varlserombudet i den ekspertgruppen, sier Ropstad fra Krf.

Dermed er han på linje med lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal.

Bente Stein Mathiesen i Høyre.
Bente Stein Mathiesen i Høyre.

– Det er bra at politikerne ser behovet for bedring av håndteringen av så vanskelige og tidvis komplekse saker som varsling, hvor et av flere virkemidler kan være et varslerombud. Det er viktig at regjeringen og politikerne analyserer erfaringene som er gjort i varslingssaker, gjerne fra Monika-saken og Hordalandssakene. Slik kan vi få et helhetlig perspektiv for bedring, og gjennom det ivearetakelse av varslingsinstituttet, sier lokallagsleder Rekdal.

Høyre er skeptiske, men ikke avvisende

Bente Stein Mathiesen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, sier at partiet ikke er sikre på at et varslerombud er den beste løsningen.

– Vi har fagforbund, tillitsvalgte, verneombud som er ombud for ansatte. Jeg synes vi må styrke de posisjonene vi allerede har og sørge for gode rutiner og gode rammebetingelser. På flere og flere samfunnsområder hvor det oppstår utfordringer og vanskeligheter, så vises det til at særskilte ombud er løsningen på problemet og et «sesam sesam». Jeg er skeptisk til det, sier Mathiesen.

Men dersom et varslerombud blir foreslått av ekspertgruppen som Høyre, Frp og Venstre ønsker skal gå gjennom varslingsreglene, er ikke partiet helt avvisende.

– Vi legger ikke noe bånd på hva denne gruppen kommer med av forslag til løsninger. Kommer det et forslag om et varslerombud, så får vi vurdere det, sier Mathiesen i Høyre.