Må vente: Operasjonssentralen i Tønsberg skal bli værende, men blir kanskje den siste sentralen som blir slått sammen med andre. Johannes Nysæther og de andre operatørene må vente med å få nye kolleger til politistasjonen er utbygget.
Må vente: Operasjonssentralen i Tønsberg skal bli værende, men blir kanskje den siste sentralen som blir slått sammen med andre. Johannes Nysæther og de andre operatørene må vente med å få nye kolleger til politistasjonen er utbygget.

Nå skal operasjonssentralene bli proffere

Politiets nye operasjonssentraler skal få langt flere funksjoner og oppgaver. De første sammenslåingene skjer sannsynligvis i Finnmark og Agder.

Publisert Sist oppdatert

27 operasjonssentraler skal bli til 12 som en del av politireformen som trer i kraft 1. januar. Målet er at den første, nye operasjonssentralen skal stå klar høsten 2016. Deretter skal Politidirektoratet (POD) etter planen rulle ut to nye operasjonssentraler i kvartalet.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier POD har en tanke om hvilke operasjonssentraler som skal slås sammen først – og hvilke som må vente.

– Vi får ingen prøveperiode her på en uke eller to. Dette kan ikke feile. Derfor begynner vi der vi tror det er enklest, og risikoen er minst. Slik vi ser det nå er Finnmark og Agder de enkleste. Så slik det ser ut nå, begynner vi der og slutter i Sør-Øst, sier han til Politiforum.

– Vi starter der det er enklest, og avslutter der det er stort og mange sentraler som skal slås sammen, supplerer avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD.

– Skulle gjerne kjørt raskere løp

Både Humlegård og Hermansen understreker at POD ikke har endelig konkludert med hele rekkefølgen. Det har med utvelgelsen av hovedsetene å gjøre.

– Vi går gjennom planene nå, det er slik at forskjellige steder har forskjellige bygningsbehov. Vi kommer til å ha en tentativ rekkefølge for alle klar på nyåret. Litt av poenget med å kjøre de enkleste først, er at vi kan lære av det. Så gjør vi oss erfaringer underveis, som gjør at rekkefølgen kan endres, forklarer Hermansen.

Han sier det er knyttet usikkerhet til hvor raskt arbeidet med å slå sammen operasjonssentralene går.

– Det handler om de underliggende systemene, for alt politiet gjør, understøttes av teknologi. Det er med på å begrense oss. Vi skulle gjerne kjørt et raskere løp, sier han.

Humlegård sier politidistriktene er utålmodige etter å komme i gang.

– Noen er interessert i å få dette opp så snart som mulig. Vi må forventningsstyre dette internt og eksternt, for noen steder må det bygges og ordnes veldig. Samtidig har vi en plan for hvordan vi skal operere ett politidistrikt med flere operasjonssentraler, så det skal vi få til.

Helt annen kompleksitet i dag

Politidirektøren ble overrasket over hvor lang tid det vil ta å få alle operasjonssentralene oppe å gå.

– Men det er faktisk veldig vanskelig. Kompleksiteten på teknologien og funksjonaliteten til operasjonssentralene er noe helt annet i dag enn under forrige reform for 15 år siden. Systemene er skjøre, dårlige og gamle, derfor må dette gjøres på en skikkelig måte. Det blir krevende både når det gjelder teknologi og folk. Og det er en knapphet på folk, sier Humlegård.

Hermansen sier POD er veldig obs på å klare å holde på menneskene og kompetansen på operasjonssentralene.

SIST UT: Operasjonssentralen i Drammen blir blant de siste som legges ned. – Vi forstår skuffelsen, sier politidirektøren.
SIST UT: Operasjonssentralen i Drammen blir blant de siste som legges ned. – Vi forstår skuffelsen, sier politidirektøren.

– Jeg tror at mye av nøkkelen her, ligger hos den enkelte politimester.

God prosess er viktig

Når hovedsetene nå er bestemt, vet de ansatte på dagens operasjonssentraler hvor deres framtidige arbeidsplass kommer til å ligge. Fordi alle de nye operasjonssentralene tidligst er operative i løpet av 2018, er det tid til å omstille seg for de som ikke blir med videre, tror Humlegård.

– Da er det viktig at det er en god prosess på dette rundt omkring i distriktene. Det finnes andre ting operasjonslederne kan jobbe med i nye distrikter, de må ikke flytte for eksempel fra Florø til Bergen, for å si det slik.

Politidirektøren sier konklusjonen rundt hovedsetene – hvor Drammen og Sarpsborg ble vraket til fordel for Tønsberg og Ski – kan gjøre det mulig for flere operasjonsledere å fortsette i jobben.

– Vi skjønner at det er skuffelse i Sarpsborg og Drammen, men vi mener denne løsningen blant annet bidrar til at flere nå kan søke på aktuelle jobber med en akseptabel reisevei.

Enhetlig harmonisering

Det kommer ikke til å bli noen vesentlige endringer i arbeidsrutinene på dagens operasjonssentraler, før de slås sammen. Kun mindre endringer, for eksempel i rapportering, er det snakk om.

– Større endringer i jobbing og enhetlig harmonisering, kommer som en del av etableringen av de nye operasjonssentralene, forklarer Hermansen, og fortsetter:

– Måtene operasjonssentralene jobber på, skal basere seg på samme tilnærming. Utfordringen i dag, er at det er store forskjeller i hvordan operasjonssentralene bruker systemer og gjennomfører oppgaver.

Dette handler om en større profesjonalisering av operasjonssentralene, sier Humlegård.

– Operasjonssentralene er hjernen og hjertet i politidistriktene. Etter hvert får de langt flere funksjoner og oppgaver, og vil i mye større grad måtte understøtte politiarbeid på stedet. Det blir en helt ny måte å jobbe på, forklarer politidirektøren.

– Det kommer til å handle om å drive tjenesten ute på en ny måte. Da må vi se på kompetansen på operasjonssentralene, om de trenger noe mer. Kanskje må vi rekruttere ansatte med ulik kompetanse på operasjonssentralene, for eksempel etterforskningskompetanse.

Dette vil kreve mer av operasjonsledere og av jourhavende, understreker politidirektøren.

– Jourhavende vil bli mer involvert i de nye distriktene, og det er sikkert noen som vil kjøre jourhavende 24/7. Men alt dette må koples sammen, det er ikke ferdig snekret ennå.