– Til tross for nedslående resultater i denne undersøkelsen, er det fortsatt mulighet for å lykkes. Men da må man snarlig ta grep, sier Sigve Bolstad.
– Til tross for nedslående resultater i denne undersøkelsen, er det fortsatt mulighet for å lykkes. Men da må man snarlig ta grep, sier Sigve Bolstad.

– Nå må politikerne ta grep

PF-leder Sigve Bolstad sier resultatet av Politiforums spørreundersøkelse er «særs nedslående». – Det er viktig å ikke avfeie resultatene, understreker han.

Publisert Sist oppdatert

Lederen av Politiets Fellesforbund (PF) sier han ikke har et inntrykk av at politiansatte i utgangspunktet er negative til omorganisering.

– Men de er så tett på prosessene som foregår, at de fort oppdager at ting ikke blir som de burde. Man kommer til et punkt hvor økonomien blir for stram og ting går for kjapt. Konsekvensen kan bli at det går ut over kvaliteten. Hvis ikke medbestemmelsen, ressurssettingen og ledelsen av reformprosessen er god nok, kan konsekvensen dessverre bli at hele reformen blir mislykket, sier Bolstad.

Han er glad for at det har blitt gjennomført en ny, fersk undersøkelse blant politifolk flest om hvordan de opplever reformen. Resultatet beskriver han som «særs nedslående».

– En rød tråd i resultatene er at tilliten til de som skal gjennomføre reformen ikke er god nok. Og at ressurssettingen ikke er god nok. Det er mange gode intensjoner i politireformen, men allerede nå betviler politiansatte at Politidirektoratet er i stand til å lede reformen i henhold til intensjonen og rammevilkårene, fortsetter PF-lederen.

Han er imidlertid ikke utelukkende negativ på reformens vegne.

– Til tross for nedslående resultater både i denne og den forrige undersøkelsen (av forskere ved Universitetet i Bergen, journ. anm.), er det fortsatt mulighet for å lykkes. Men da må man snarlig ta grep. Signalene må tas på alvor. Politiansatte må gis en helt annen medbestemmelse, og det må bevilges mer ressurser. For det koster å omorganisere. Det er behov for en sterk politisk inngripen nå.

– Hva har PF gjort for å stå imot endringstrykket og senke endringsfarten i reformen?

– Vi har vært veldig tett på politisk. Vi har vært veldig tydelige, både opp mot politikerne og POD, om at det må være kvalitet og ikke framdrift som står øverst. Man må akseptere at endring tar tid. Dette har vi også vært en del ute i media med, svarer Bolstad.

Han merker seg at over 1200 politiansatte har skrevet personlige kommentarer om hvordan de oppfatter reformprosessen.

– Det er veldig bra. Det ligger store forventninger til reformen blant de ansatte i etaten, og da er det klart de blir engasjerte når de ser at forventningene de har ikke står i stil med det de opplever. Jeg vil anbefale at både politikere og POD tar seg tid til å lese gjennom kommentarene. Der kan det helt sikkert ligge mye verdifullt, sier PF-lederen, og legger til:

– Det er viktig at resultatet fra denne undersøkelsen ikke avfeies.