En B3-student trener i forkant av godkjenningsprøvene for våpen utenfor Stavern.
En B3-student trener i forkant av godkjenningsprøvene for våpen utenfor Stavern.

Nå må alle operative gjennom ny våpengodkjenning

Fra januar i år er det en ny og mer realistisk våpengodkjenning som må gjennomføres av B3-studenter og innsatspersonell.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har antall timer våpentrening for bachelorstudentene ved Politihøgskolen økt kraftig, fra 50 timer i året i 2007 til over 100 timer i året i dag. Fra at distriktene i gamle dager i stor grad styrte våpenopplæring selv, har opplæringa blitt mer og mer enhetlig og koordinert fra operativ seksjon på PHS.

Og nå er også våpengodkjenningen fornyet. Når B3-studentene ligger på linje på skytebanen utenfor Stavern, er det som en del av forberedelsene på den nye våpengodkjenningen som har vært gjeldende siden januar i år.

– Den nye opplæringa er mer tilpasset tjenesten, sier Kai-Inge Schaathun Larsen, fagansvarlig og overbetjent ved operativ seksjon ved Politihøgskolen.

Mindre tidkrevende

De gamle godkjenningsprøvene og treningen på prøvene var tidkrevende og urealistiske, ifølge de operative sjefene ved PHS. Øvelsene bar preg av å være øvelser der man måtte huske en lang rekke momenter. Det er en uønsket prosess og urealistisk i en skarp situasjon.

I tillegg gikk det uforholdsmessig mye tid til øvelsene. For eksempel hadde man øvelser der man hadde hele ett minutt og 40 sekunder på å skyte 12 skudd fra ulike posisjoner. I nye prøver avfyrer man ett til to skudd på de fleste deløvelsene på under fem sekunder.

De nye testene forbereder tjenestepersonene langt bedre på akutte situasjoner.

– Alt er begrenset til kortere tidsrammer i deløvelsene. Det skjer mye på kort tid, på sekunder. Det er ikke mange som stryker på dårlig våpenbehandling, men heller fordi enkelte øvelser er noe vanskeligere, sier Schaathun Larsen.

For de operative gir det mulighet til å trene mer målretta enn før. Trening på delmomentene i godkjenningen er trening på tjenesten i seg selv, mener han.

– Den er også mindre tidkrevende. Fra at man brukte én time og et kvarter på en tropp på 30 studenter før, bruker vi i dag 20 minutter på det samme antallet, sier Schaathun-Larsen.

Kai-Inge Schaathun Larsen og en gruppe med B3-studenter under skyteøvelse utenfor Stavern.
Kai-Inge Schaathun Larsen og en gruppe med B3-studenter under skyteøvelse utenfor Stavern.

Lav strykprosent

De nye godkjenningsprøvene kommer imidlertid ikke som julaften på kjerringa. Distriktene har blitt forberedt på disse i flere år.

– Den har vært gjennomprøvd i seks år. Tilbakemeldingene så langt er positive. Også de som ikke lykkes er positive, fordi prøvene er mer relevante, sier Sondre Wold, også han ved operativ seksjon på PHS.

Han sier det nå må trenes noe bedre mellom de årlige godkjenningene for å bestå.

– Har du ikke trent, sliter du med å rekke det. Du må handle hurtig, hensiktsmesig, effektivt og presist, sier Wold.

Foreløpig er det gode erfaringer med den nye godkjenningen. Ingen har hittil strøket på maskinpistol under grunnutdanningen, før var det flere. 18 personer har så langt strøket på pistol, men har flere forsøk å avlegge årlig.

– Vi ser uansett at nivået er ganske mye høyere blant studentene i dag enn for ti år siden. Vi har også en helt annen tilnærming til faget, sier Schaathun Larsen.