Politiet kan nå tvinge deg til å gjøre dette, dersom du sitter på data de må ta beslag i.
Politiet kan nå tvinge deg til å gjøre dette, dersom du sitter på data de må ta beslag i.

Nå kan politiet tvinge deg til å legge tommelen på telefonen

Regjeringen tillater at politiet med tvang kan få tilgang til telefoner, nettbrett og datamaskiner som må åpnes ved hjelp av biometri.

Publisert Sist oppdatert

Mobiltelefonen åpnes enkelt ved at tommelen legges på hjemknappen. Det samme med nettbrett. Også andre løsninger der biometri, eksempelvis fingeravtrykk og skanning av øyet, må brukes for å få tilgang til data eksisterer.

Og nå kan politiet tilgang til datene ved bruk av makt. I dag vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, som åpner for at politiet kan pålegge enhver person med befatning til et datasystem som skal ransakes eller beslaglegges å åpne datasystemet.

– Det blir mer og mer vanlig å bruke fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder for å låse opp datasystemer. Innholdet på slike enheter kan utgjøre avgjørende bevis i straffesaker. Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

Lovforslaget vil gi politiet en hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg. Loven trer i kraft 1. juli.

Trolig eneste i norden

I Stortingsproposisjonen som beskriver forslaget, kommer det fram at Norge trolig er første land ut i Norden med denne muligheten:

«Så langt departementet kjenner til, har ingen av de øvrige nordiske land bestemmelser i sin straffeprosesslovgivning som uttrykkelig gir politiet adgang til ved tvang å få tilgang til mistenktes datasystem ved hjelp av biometrisk autentisering». står det.

Mens politiet i høringsrunden har ønsket tilgang til vide metoder, har Advokatforeningen påpekt at tilgangen kun bør gjelde fingeravtrykk. Datatilsynet mener lovforslaget har vært for lite konkret, når det kommer til hva slags maktbruk politiet kan benytte.

Den nye loven som gir politiet tilgang, lyder nå som følgende:

Ved ransaking av et datasystem kan politiet pålegge enhver som har befatning med datasystemet å gi nødvendige opplysninger for å gi tilgang til datasystemet eller å åpne det ved bruk av biometrisk autentisering.

Dersom noen nekter å etterkomme et pålegg om biometrisk autentisering som nevnt i første ledd, kan politiet gjennomføre autentiseringen med tvang.

Beslutning om bruk av tvang etter annet ledd treffes av påtalemyndigheten. Er det fare ved opphold kan beslutning treffes av politiet på stedet. Beslutningen skal straks meldes til påtalemyndigheten.