Flere og flere politiutdannede fra 2016 får valuta for vitnemålet sitt.
Flere og flere politiutdannede fra 2016 får valuta for vitnemålet sitt.

Nå er to av tre fra 2016-kullet i jobb

Pilen peker i riktig retning for de nyutdannede politifolkene fra 2016. Men foreløpig er kun 23 prosent av dem i fast politijobb.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av de siste tallene fra Politidirektoratet (POD).

Per 31. mars 2017, hadde 480 av de nyutdannede fra 2016 jobb i politiet, hvorav 478 politijobb. Totalt er det 671 fra fjorårskullet som har fullført og bestått det treårige studieløpet på Politihøgskolen (PHS).

Ved årsskiftet hadde 345 av de nyutdannede fra 2016 jobb i politiet.

- Økningen er i tråd med etatens målsetting om en fortsatt bemanningsvekst. Det er lagt opp til en gradvis oppbemanning i 2017 der målet er å ta igjen etterslepet fra i fjor, sier HR-direktør i POD Karin Aslaksen til Politi.no.

23 prosent i fast jobb

Av de 671 avgangsstudentene fra PHS i fjor, er det imidlertid kun 157 - drøyt 23 prosent - som har fått oppfylt drømmen om en fast jobb i politietaten.

Tilsvarende tall for 2015-kullet på samme tid i fjor, var 38,7 prosent i fast jobb - 248 av de 640 som da hadde fullført og bestått PHS-utdanningen.

I dag har snaut 68 prosent av 2015-kullet fast jobb - inkludert midlertidig ansettelse, er nesten 94 prosent av dem i jobb i politiet.

1203 flere politi på fem år

Det er totalt 9600 politiårsverk i politiet per i dag, inkludert Politiets Sikkerhetstjeneste. Det er 510 politiårsverk mer enn på samme tid i fjor.

«Bemanningen i politiet har de siste årene hatt en jevn økning. Bemanningsveksten avtok noe i 2016, men i 2017 vil politiet ansette et betydelig antall nye medarbeidere. Siden 2012 har det blitt 2 190 flere ansatte i norsk politi, hvorav 1 203 er politiutdannede», skriver POD.