Fakkeltoget i Brumunddal samlet 600 deltakere. Også andre steder mobiliseres det.

Nå blir det fakkeltog for lensmannskontorer

Nær 600 markerte støtte til lensmannskontoret i Brumunddal forrige uke. Også i Nes kommune mobiliseres lokalsamfunnet nå.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kveld fyltes torget i Brumunddal med folk fra Brumunddal og tilstøtende tettsteder i forsvar for Ringsaker lensmannskontor.

Bakgrunner er at ei arbeidsgruppe i Innlandet politidistrikt har rådet politimester Brekke til å redusere fylkets største lensmannskontor fra å være en egen tjenesteenhet til kun å være et tjenestested. Det innebærer at lensmannskontoret ikke vil råde over egne ressurser, og fremstår med et redusert tilbud til innbyggerne. Mange frykter dette er første steget for utmagring og senere nedleggelse av lensmannskontoret.

Blant de som har sagt ifra, er lensmann Terje Krogstad. Han har argumentert for opprettholdelsen av lensmannskontoret slik det er i dag. Gjennom grundig dokumentasjon har han vist til at de til tross for lav politidekning, har kriminalitet under gjennomsnittet i politidistriktet i en kommune med over 35.000 innbyggere. Ringsaker lensmannskontor er kjent for å drive en offensiv og bredt anlagt forebyggende virksomhet. I godt samarbeid gjennom SLT modellen (samordning gjennom lokale tiltak) der både kommune og næringsliv er godt involvert.

Mobiliseres også andre steder

På Romerike mobiliserer nå lokalsamfunnet i Nes kommune for å beholde lensmannskontoret sitt. Facebook-gruppa «Ja til lensmannskontor på Årnes» nærmer seg 5000 medlemmer.

Innbyggerne er i gang med å samle underskrifter. 41 steder rundt i kommunen ligger det nå underskriftslister.

29. nobember arrangeres det fakkeltog. Ja, så stort er engasjementet på Nes, at butikkene nå har tilbud for fakler. På Europris på Årnes trenger du nå bare betale 40 kroner for tre fakler til fakkeltoget for lensmannskontoret.

LES REPORTASJEN FRA NES: - Jeg er ikke negativ. Jeg vil bare at folk skal vite hva som skjer.

Politikerne sa ifra

I Brumunddal ble oppmøtet under demonstrasjonen onsdag en bekreftelse på hva et godt nærpoliti betyr for innbyggeren.

Sjelden har vel lokalpolitiet og dets betydning blitt fremsnakket i en slik grad med tverrpolitisk enighet. Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti var samlet.

Ordfører Anita Ihle Steen fortalte at hun kjempet på vegne av innbyggerne i bygda for å få lov til å beholde det lokale politiet slik det var i dag. Hun roste samarbeidet, og hun roste resultatene.

−Den 20. september var politimesteren og jeg begge på et møte hos lensmann vår. Der møtte vi politidirektøren. I møtet kom det klare utsagn fra politidirektøren om at Ringsaker lensmannskontor burde bestå. Humlegård sa i møtet direkte til politimester Brekke at «mer aktuelt enn å legge ned, er å styrke Ringsaker lensmannskontor», fortalte ordfører Steen.

− Vi skal gjøre alt vi kan for at lensmannskontoret skal bestå, sa Odd Amund Lundberg (SV).

− Politimesteren kan risikere å gjøre om et av de mest velfungerende lensmannskontorene til et tjenestested, sa Odd Hermann Roel Børke (H).

− Her har lensmannskontoret god tillit. De jobber godt. Så hva er problemet, spurte Senterpartileder Trygve Slagsvoll Vedum.

– Et lokalt politi med lokal beslutningsmyndighet og som kjenner folk i bygda, sa Vedum.

Fakler selges på tilbud på Årnes.
Trygve Slagsvold Vedum og Anita Ihle Steen under demonstrasjonen onsdag.
Powered by Labrador CMS