Politimester Christine Fossen er den eneste kvinnen som har søkt på politimesterstillingen i det nye politidistrikt Sør-Øst.
Politimester Christine Fossen er den eneste kvinnen som har søkt på politimesterstillingen i det nye politidistrikt Sør-Øst.

Én av fem søkere er kvinner

Av alle søknadene på de nye politimesterstillingene er det kun 21 prosent som kommer fra kvinner.

Publisert Sist oppdatert

I dag offentliggjort politiet de foreløpige søkerlister for de ti utlyste politimesterstillingene.

Det er 47 søknader som foreløpig er opplistet, hvis man tar vekk dem som har trukket seg. Kun ti av disse er kvinner. Siden noen har søkt på flere av stillingene er det 37 faktiske søkere som foreløpig er i konkurranse om de ti stillingene, noe som drar kvinneandelen opp til omtrent én fjerdedel.

– 20 prosent er ikke veldig mange, men samtidig viser erfaring at kvinner stiller større krav til seg selv når det gjelder å tilfredsstille kravene i en utlysningstekst. Når kvinner først søker en jobb, så tilfredsstiller de alle kravene, mens menn ikke nødvendigvis gjør det. Dermed forutsetter vi at de kvinnene som har søkt, er godt kvalifiserte, og blir med i prosessene videre, sier Nasim Karim, leder for Politiets fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg.

Hun sier at problemstillingen med for lite kvinnelige ledere har vært diskutert og at det har vært en utfordring over tid:

– Den vil ikke løse seg hvis man ikke gjør noe aktivt. Det betyr at POD må ta kontakt med aktuelle kvinner som de gjerne ser på søkerlistene og oppfordre dem til å søke. Det er også noe med å drive systematisk lederutvikling på lavere nivå, slik at man får opp gode kvinnelige ledere som kan være aktuelle når toppleder-stillinger blir ledig, sier Karim.

Ingen kvinner i tre distrikter

Det er tre distrikter som kun har menn på listen. I distrikt Innlandet var det én kvinne som trakk seg, noe som gjør at syv menn står igjen.

I Møre og Romsdal, det minste distriktet i den nye strukturen, er det fem menn som søker, og i Sør-Vest er det kun politimester Hans Vik i dagens Rogaland politidistrikt som står alene på listen.

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder
Politimester Kirsten Lindeberg i Agder

Kun kvinner i Agder

I Agder er det kun to søkere, og begge er kvinner: nåværende politimester Kirsten Marie Lindeberg og avdelingsleder ved HR-seksjonen på A-hus Kathinka Mohn.

Drar man lenger nord til Trøndelag og Finnmark er det 50/50 kvinner og menn på listen.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark.
Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark.

I Trøndelag er det tre kvinner som har søkt: lensmann Anne Birgit Ulvin i Levanger, leder for Forvaltning ved Sør-Trøndelag politidistrikt Siw Hind og én kvinne som er untatt offentlighet på listen.

Helt på toppen av det geografiske politilandskapet søker nåværende politimester i Øst-Finnmark Ellen Katrine Hætta i konkurranse med én annen mann på stillingen i Finnmark politidistrikt.

Én kvinne og mange menn

I de resterende politidistriktene er det én kvinne som står på de respektive søkerlistene.

Én av tre: I Vest er Anne-Margrete Bollmann den eneste kvinnelige søkeren. Hun er distriktssjef i Hordaland sivilforsvarsdistrik, styremedlem i Helse Bergen og daglig leder i Institutt for Beredskap.

Én av fire: Fylkesutdanningssjef i Norland Tone Elisabeth Vangen er den eneste kvinnen som søker på jobben i Norland politidistrikt.

Én av syv: I Sør-Øst søker nåværende politimester i Vestfold politidistrikt Christine Fossen.

Én av ni: Politidistrikt Øst er distriktet med flest søkere, men også her er det bare én kvinne, Fam Hotvedt Gjerløw.

Fristen ble tidligere utvidet til 30. september, og listene vil bli oppdatert etter at fristen er ute. Fra før av er det kjent at Ole B. Sæverud forblir politimester i Troms politidistrikt og Hans Sverre Sjøvold forblir politimester i Oslo.