Moderne dataverktøy og effektiv ressursbruk

Hva er forskjellen på jobben som politibetjent i USA og Norge?

Publisert Sist oppdatert

I byen Tampa i Florida har borger­mester Pam Lorioi på seks år oppnådd 46 prosent nedgang i kriminaliteten.

Under en patruljerunde får jeg i praksis se hvordan moderne arbeidsverktøy gir amerikansk politi kraft og effektivitet hinsides virkeligheten i norsk politi.

Tampa Eastern division politistasjon ligger i et belastet strøk. Forfallet er åpenbart i byen med 380 000 innbyggere der antall årlige drap nesten er det samme i som i Norge med 4,5 millioner innbyggere. Jeg møter politimannen Daniel McDonald, en veteran med 19 års tjeneste.

Personlig politibil

I likhet med de andre betjentene i Tampa, har McDonald sin egen personlige politibil. Den er standard utrustet for operativ tjeneste med egen bærbare PC-en montert ved dashbordet. I tillegg har bilen et kamera i frontruten som kontinuerlig tar opp alt som skjer foran politibilen, og en harddisk i bagasjerommet som lagrer opptaket fra videokameraet. På parkeringsplassen ved politistasjonen overføres opptak av både lyd og bilde trådløst til en server på politistasjonen for lagring. Systemet sørger for sikring av bevis i straffesaker og er nyttig når det eksempelvis kommer påstander om overdreven maktbruk eller andre tjenestefeil.

Ute fra bilen har politimannen tilgang til alle nødvendige arbeidssystemer. Dataløsningen i bilen er levert av kanadiske Versaterm, og er webbasert. All hardware er hylleløsninger fra det amerikanske AT & T Wireless. Det vil si at det er velprøvde løsninger som benyttes av en lang rekke bedrifter og organisasjoner. Informasjonssikkerheten er trygget ved at systemet nytter en kryptert VPN-linje, og sikkerheten er vurdert til at det ikke er mulig å manipulere eller avlytte kommunikasjonen. Siden det er McDonalds personlige politibil som han får lov til å parkere hjemme, er han bare innom politistasjonen et par ganger i uken for parole. Han gjør det meste av arbeidet fra politibilen. De han pågriper kjører han rett til fylkesfengselet.

Til daglig starter McDonald arbeidet i bilen på gårdsplassen der han bor ved å oppdatere seg på det siste døgnets aktuelle hendelser. Han trykker seg inn på en hendelsesoversikt, samt etterlyste personer og biler. Systemet virker intuitivt og enkelt satt opp med en horisontal knapperad som gir tilgang på kart og satellittfoto, inngang på system for skriving av anmeldelser, kortmeldingsystem og e-post, og knapper for spørring på førerkortregister, kjøretøyregister og straffesaksregister.

En vertikal knapperad gir oversikt over oppdrag som McDonalds patrulje har fått fra operasjonssentralen, ventende oppdrag fra operasjonssentralen, oversikt over de andre patruljenes geografiske plassering, og ulike muligheter for statusregistrering på McDonalds patrulje. Systemet imponerer med et logisk oppsett som gjør en i stand til å benytte det etter litt prøving og feiling.

Oppdrag via skjermen

Når vi ruller ut fra politistasjonen endrer McDonald statusen til patruljen til «ledig». Like etter piper det på PC-en. Vår patrulje og en annen patrulje er satt opp på et husbråk, og McDonald kvitterer på at oppdraget er mottatt og akseptert. Skjermen viser informasjon om hvem som har ringt til politiet fra hvilket telefonnummer, hva som er opplyst til operasjonssentralen, samt kart over området med et rødt kryss dit vi skal. McDonald tar seg tid til å sjekke opp adressen og personene der husbråket skal være. Datasystemet viser bilder av personene i husstanden fra politiets registre. Ut fra tidligere meldinger på adressen og personene som er involvert kan McDonald gjøre seg opp en formening om hva som venter og ulike handlingsalternativer i oppdraget. I tillegg viser han meg hvordan han med et tastetrykk kan få opp satellittfoto over området.

Etter at McDonald har skrevet en rask anmeldelse på PC-en, begynner kvelden å gå over til natt. Nattetider er det gjerne ute flere bilførere av den typen som er interessante for politiet. McDonald taster kontinuerlig inn registeringsnummer på skjermen. Etter kort tid viser det seg at bilen foran oss ikke har gyldig trafikkforsikring. Bilen blir stanset og McDonald kjører en sjekk av fører på systemet. Førerkortet som er fremvist viser seg å være både gyldig og ekte, og McDonald finner ut at verken fører eller passasjer har vært borti politiet før.

McDonald er glad for at han kan sjekke biler og personer uten å måtte bruke operasjonssentralen, som er sterkt belastet med å besvare og videreformidle nødsamtaler. Med patruljebilens datasystem får han mulighet til å jobbe proaktivt og fokusere arbeidsinnsatsen til de mest aktuelle bilene og personene. Datasystemet er en av grunnene til at Tampa Police Department kan briljere med en nedgang i kriminaliteten på 46 prosent de siste 6 årene.

Jeg forklarer McDonald hvordan vi jobber i norsk politi, uten at jeg merker at han blir særlig inspirert. Han smiler imidlertid høflig når jeg forteller om Storbergets svar da han i Stortingets spørretime ble spurt om det var planer for dataløsninger i norske politibiler. Storberget var ukjent med planene for slike dataløsninger, men trakk frem Øst-Finnmark politidistrikt der de har kjøpt inn MP3-opptakere til de nye politibetjentene, som et eksempel på at norsk politi er på høyden. Police Officer McDonald lar seg ikke imponere. Med ett spør han meg hvor langt det er til Norge. -Bare åtte timer med fly?

Vi blir sittende noen minutter mens vi tenker i stillhet, to politifolk fra to helt ulike verdener...