De ansatte på politihuset i Drammen mister operasjonssentralen og politiledelsen sin til Tønsberg, men glipper også det tiltenkte lønn- og regnskapssenteret i siste liten?
De ansatte på politihuset i Drammen mister operasjonssentralen og politiledelsen sin til Tønsberg, men glipper også det tiltenkte lønn- og regnskapssenteret i siste liten?

– Mister tillit til statlige prosesser

Politikere vil overkjøre Politidirektoratets råd om hvor lønn- og regnskapssenteret i politiet bør ligge. Det skaper jubel på Nordvestlandet – og harme i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

– Dersom det blir tilfelle, mister man all tillit til statlige prosesser.

Plasstillitsvalgt ved administrativ enhet på Drammen politistasjon, Tanja Elisabeth Midttun, fortviler over at beslutningen om hvor politiets lønn- og regnskapssenter skal liggeer løftet til politisk nivå.

Aftenposten gjorde det i går kjent at partiet Venstre presser regjeringen for å få lagt lønn- og regnskapssenteret til Kristiansund, tross i at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å bestemme lokaliseringen. POD har så langt ønsket å legge de 70 sivile arbeidsplassene til Drammen.

– Prosessen har vært grundig og POD var gitt myndighet til å beslutte på bakgrunn av alle vurderinger som er gjort. Så overstyrer politikerne prosessen i siste sekund. Hensikten med å gi POD myndigheten til å avgjøre dette er basert på at avgjørelsen skal være tatt på et grundig faglig og samfunnsøkonomisk grunnlag. Er det slik at delegert myndighet til POD bare gjelder når konklusjonen passer det politiske landskapet best? spør Midttun.

Stikker fingrene i ørene

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sa til Aftenposten i går at lokaliseringen av lønn- og regnskapssenteret må vurderes som en del av avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om lokalisering av arbeidsplasser.

Det liker de sivilt ansatte og tillitsvalgte i Drammen dårlig.

– De folkevalgte krever at ansvarlige myndigheter, i dette tilfelle POD, gjennomfører gode prosesser med involvering og ivaretagelse av alle hensyn. Det er et tegn på manglende tillit når grundige og gode vurderinger overstyres og at avgjørelser blir valuta i politisk maktkamp på bakrommet i Stortingets korridorer, sier Midttun.

– Det blir litt som å be folk om å si hva de mener, men passe på å holde fingrene i ørene når svaret kommer.

– Alt kan ikke ligge i Oslo-området

Linn Kathrine Knudsen er leder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal.
Linn Kathrine Knudsen er leder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal.

Men mens de tillitsvalgte Drammen nå frykter at de 70 arbeidsplassene kan ryke, er de tillitsvalgte i Møre og Romsdal politidistrikt særs fornøyde med at Kristiansund kan bli stedet der lønna til de politiansatte skal betales fra.

– For de ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt er det veldig positivt. For de sivile vil det kunne gi større karrieremuligheter, sier Linn Kathrin Knudsen, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal.

Hun viser til hvordan Kristiansund først mistet sykehuset, før politimesteren ble flyttet til Ålesund. På toppen kommer en vanskelig tid for oljebransjen, som tradisjonelt har skapt mange arbeidsplasser i byen og fylket.

– Når omorganiseringa av det nye politidistriktet er klart, vil det forsvinne noen sivile stillinger til. Da har det forsvunnet veldig mange statlige arbeidsplasser. Det er god distriktspolitikk å legge lønn- og regnskapssenteret hit. Det er sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Knudsen får blant annet støtte av politidistriktet. Plassering av lønn- og regnskapssenteret har vært på høring, og politimesteren i Møre og Romsdal skriver i sitt svar at «Forslag om å plassere fellesenheten i Drammen er etter vår mening gjort ut fra kortsiktige økonomiske vurderinger».

Politimester Ingar Bøen beklager i høringssvaret at POD kun valgte ni aktuelle steder, mener en den nye fellesenheten med fordel bør plasseres «i det reelle Distrikts-Norge», og anmoder på det sterkeste om at lønn- og regnskapssenteret legges til Kristiansund. Med andre ord er han enig med Knutsen.

– POD hadde foreløpig valgt Drammen. Der vil noen bli skuffet?

– Ja, og det kan hende rekrutteringsgrunnlaget er enda større på Østlandet enn her. Men ikke alt kan ligge i Oslo-området heller. Man må ha en god fordeling av statlige arbeidsplasser. Det er veldig bra at beslutninga blei løfta opp på politisk nivå, sier Knudsen