Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Oslo Høyre.
Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Oslo Høyre.

- Meningsløs prioritering og detaljstyring!

Oslo politidistrikt ansetter nyutdannede i politibetjent 1-stillinger uten en gang å vurdere politifolk med flere års erfaring til jobben. Dette fordi regjeringen bevilger penger øremerket ansettelser av nyutdannede. Meningsløs detaljstyring av norsk politi, mener Høyre.

Publisert Sist oppdatert

- Min umiddelbare reaksjon er at dette er en meningsløs prioritering og at det antakeligvis strider mot politianalysens anbefalinger, der de i tillegg til å gå inn for en strukturreform også anbefaler en kvalitetsreform.

Det sier Stortingskandidat for Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, etter å ha lest gårsdagens sak på Politiforum.no. Saken handlet om utlysninger av politibetjent 1-stillinger i Oslo politidistrikt etter direkte føringer fra justisdepartementet.

Politianalysen, som Nordby Lunde referer til, advarer nettopp mot for mye detaljstyring fra politisk nivå i politiet.

Politiske føringer

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, bekreftet overfor Politiforum i går at det er føringer fra justisdepartementet som er årsak til at stillingsutlysningen er rettet kun mot tittelen politibetjent 1, og at nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

- Det er gjort ifølge stortingsmelding nummer 1, hvor det bevilges midler til politibetjent 1-stillinger som kan lyses ut.

- Så det er føringer fra justisdepartementet direkte som har fått Oslo politidistrikt til å ta denne avgjørelsen?

- Ja. Det skal ansettes folk i 70 nye politistillinger, og dette skal være politibetjent 1 ifølge stortingsmeldingen, sa Brekke til Politiforum.

Må bort fra politisk detaljstyring

- Denne typen detaljstyring er nettopp det vi trenger å komme vekk fra, sier Nordby Lunde.

Hun poengterer at det er viktig at politiet må bevilges frie midler, slik at de selv kan prioritere hvordan de skal nå de overordnede målene om kriminalitetsbekjempelse og en tryggere by.

- Dette er et klassisk eksempel på at saker i mediene styrer politikernes prioriteringer.

- Hvilke medieutspill sikter du til?

- Oppslagene om nyutdannede politifolk som ikke får jobb har vært mange de siste årene.

Nordby Lunde mener det må gå an å svare på kritikken av at disse ikke umiddelbart får jobb på annen måte enn å øremerke midler.

- Dette vrir etatens prioriteringer, og uthuler kompetanse og erfaring internt, sier hun.

- Selv om vi i teorien må ansette alle nyutdanna politifolk for å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere innen år 2020, betyr det ikke at vi skal øremerke midler for å garantere alle jobb umiddelbart, sier Nordby Lunde.

Og hun legger til:

- Det betyr i hvert fall ikke at politifolk med erfaring skal skyves ut til fordel for nyutdannede!

Erfarne må gå til fordel for nyutdannede

I går fortalte politibetjent Jan Martin Smorr til Politiforum at han ikke får forlenget sitt vikariat i utlendingsseksjonen i Oslo på tross av god erfaring, fordi seksjonen etter føringer fra justisdepartementet er nødt til å ansette nyutdannede i politibetjent 1-stillinger.

- Det er ingen tvil om at politiet står ovenfor store utfordringer, og det er etaten ikke minst klar over selv. Jeg tror at endringsviljen er der. Detaljstyring på dette nivået bidrar ikke, kommenterer Nordby Lunde.

- Hva tror du er konsekvensen for politiet at de ansetter nyutdannede fremfor mer erfarne politifolk?

- Når erfarne politifolk skyves ut til fordel for nyutdannede, så mister vi ikke bare kompetanse. Dette skaper også usikkerhet internt.

- Det bidrar ikke til å motivere til innsats, talentutvikling og god ledelse internt når etaten vet at den politiske ledelsen øremerker midler som gjør at de du trener opp må ut døra når neste kull er ferdig utdannet.