Med makt i munnen

På denne 45meter høye brua har mange tromsøværinger hatt skumleplaner.

Publisert Sist oppdatert

Politiforhandler Geir Marthinsen har reddet tre personer fra å hoppe,og totalt har nærmere 30 personer fått «smake» på hans forhandlerteft. Det haraldri gått galt.

Geir Marthinsen har arbeidet som forhandler siden 1993 ogvar blant de første som fikk en formell utdannelse på området. I dag er detrundt 30 forhandlere i Norge.

– Det spennende med denne jobben er at du aldri vet hva sommøter deg. Vi har selvsagt våre metoder vi går etter når vi «rykker» ut, sierGeir Marthinsen.

Ordkyndig

Det er ikke til å legge skjul på at Geir Marthinsen er enmann med makt i munnen. Han har pratet folk fra å gjøre alvor ut av en rekkehendelser. Ifølge Marthinsen er det ikke ofte det går galt i denne type saker iNorge. Selv har han alltid kommet fra uten å ha mistet noen.

– Når vi har den jobben vi har, er vi forpliktet til å prøveå løse enhver situasjon. Jeg kan understreke at det er en stortilfredsstillelse å få folk på trygg grunn igjen. I og med at vi jobber medmennesker er hver situasjon unik, og vi må føle oss frem fra situasjonen tilsituasjon, sier Geir Marthinsen.

Tre ganger har han forhindret personer å hoppe fra den 45 meter høye Tromsøbrua.Brua er en beryktet plass og mange personer har dessverre hoppet, og enda flerehar truet med å hoppe. I løpet av de siste årene har kommunen satt opp et høytgjerde for å unngå at fortvilte personer skal klatre over rekkverket og utsettseg selv for en stor fare. Gjerdet har hatt sin misjon i og med at antallforsøk er betydelig redusert.

Samspill

Stein Erik Maurseth har ansvaret for forhandlerne i Norge idag og har selv vært med på nærmere 140 episoder siden 1993. Han har tidligereuttalt følgende til Politiforum:

- En gissel- eller krisesituasjon er en komplisert situasjonå løse. Det er politiets oppgave å gjøre det, og i den utfordringen erforhandlingene en del av det hele.

I det samme intervjuet kom det også frem at antallgisselaksjoner stiger ute i Europa. Det vil bli flere og flere episoder hvorkidnapping blir tema også her til lands, sier Stein Erik Maurseth, en av Norgesmest erfarne forhandlere.

Ifølge Maurseth viser tall at antall gissel­aksjoner stigerute i Europa, og det vil bli flere og flere episoder hvor kidnapping blir temaogså i Norge.

-

Forhandlertips

Dette bør du gjøre

Analysere,planlegge og bedømme

Unngå åforhandle alene, vær gjerne to nå det forhandles

Hversituasjon er unik

Tenk på dinog kollegers sikkerhet.

Velg telefonsom kommunikasjons­kanal hvis det er mulig

Presenterdeg, gjerne med fornavn og at du er ansatt i politiet

Bruk alltidnavn på motparten under forhandlingen­e hvis detgår

Vis empati

Still åpnespørsmål

Glem ikke åstille spørsmål om motparten er klar for å komme ut eller slippe ut eventuellegisler

La motpartenfå snakke, husk det er han eller henne som er i vanskeligheter

Vis atmotparten har et ansvar for det han elle­r hun gjør

Ta en «timeout» hvis det er behov for det

Ta alletrusler seriøst

Kjøp tid vedå henvise beslutninger til overordned­e

Dette bør du ikke gjøre

Rus aldriinn i situasjonen

Kom ikke fornærme

Gå aldri inni situasjonen uten tilstrekkelig hjelp

Bytt aldriut deg selv mot et gissel

Ikke sendinn medisinsk personell hvis det ikke er helt nødvendig

Bruk ikkekjente av motparten som forhandler­e

Ikke si atdu har beslutningsmandat, det er ikke din jobb

Spør aldrietter krav

Ikke settegne tidsrammer eller tidspunkte­r

Aldriignorer motparten

La en personsnakke, la de andre coache i stillhet

Unngå å væredømmende

Gi aldriordre