«Måtte skyte han i foten for å berge meg selv»

- Den psykisk ustabile mannen i amfetaminrus senkersamuraisverd og våpen og går mot oss. Da skyter jeg.

Publisert Sist oppdatert


Hundefører Kittil Haugen sto fem meter fra en bevæpnet mann(41) som hadde både samuraisverd og skytevåpen. Da han sa «jeg gir faen», haddeikke Haugen noe annet valg enn å senke revolveren fra brystregionen og trekkeav. Skuddet satt der det skulle - i det høyre låret. Mannen retter et iskaldtblikk mot Kittil Haugen og faller om. Han blir liggende bevisst på bakken. Hanskollegaer på stedet, kastet seg raskt over han og får kontroll. Deretter blehan tatt hånd om av ambulansepersonell.
- Jeg var aldri i tvil at jeg handlet riktig, sier KittilHaugen.

Heavy situasjon

For første gang etter den meget dramatiske hendelsen somfant sted søndag 13. juli i år på Helle i Kragerø velger Kittil Haugen åfortelle sin historie til Politiforums lesere.

Han har aldri vært i tvil om at det han gjorde denne kveldenvar måten å løse saken på. Det har han også fått bekreftet fra «alle hold».

I dommen fra Nedre Telemark tingrett kommer det tydelig fremat tiltalte har erkjent straffskyld på samtlige punkter, men han har valgt åanke straffeutmålingen.

- Jeg hadde en dårlig følelse allerede i starten før vi komfrem til åstedet. Vi hadde med en ustabil mann å gjøre som tidligere erstraffedømt tre ganger, sier Kittil Haugen.

I dommen kommer det blant annet frem at «alle de tre våpnenevil således trenge gjennom menneskehud og ha potensial for livstruende skader».

Med bakgrunn i ovennevnte har retten funnet det bevist attiltalte forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han handlet forsettlig.

- Gjerningsmannen fremsto for meg som en person som ikkeville forlate borgen sin uten kamp. Jeg fikk helt rett, sier Kittil Haugen.

Flere involverte

Kittil Haugen er en av landets mest erfarne hundeførere mednærmere 30 år som hundefører i etaten. Han er «sjeleglad» for at det var hansom avfyrte skuddet og ikke en helt «fersk» politibetjent.

- Klart jeg har tenkt mye på dette, men det har ikke ødelagtnattesøvnen min. Jeg har blitt beskutt og fått kastet dynamitt etter megtidligere, så jeg har litt erfaring med denne type saker. Men jeg har aldriskutt en mann før. Men slik jeg vurderte det var det enten han eller oss. Davar valget enkelt, sier Haugen.

Haugen og en kvinnelig kollega befant seg rundt 50 meter unna huset hvorgjerningsmannen hadde forskanset seg. Ved en rekke anledninger avfyrte mannensporadiske skudd, og Kittil Haugen anslår at det ble skutt mellom 10 og 20skudd mot politiet.

- Trusselen var enorm. Han kom med flere trusler underveis -hvis ikke politiet skyter - skyter jeg meg selv. Jeg prøvde også åsende hundenetter han, men det fungerte ikke. Da han satte både våpen og sverd mot hodet ogsa at nå skyter jeg meg selv, forsto jeg at noe dramatisk ville skje. Snartetter senker han både sverd og våpen slik at dette peker mot meg. Samtidig tarhan ett skritt frem og sier nå gir jeg faen. Da hadde jeg ikke noe annet valg,sier Haugen.

- Kunne han ha rukket og skutt deg først?
- Ja, helt klart. Men slik jeg vurderte saken, var han nokute etter at jeg skulle skyte han.

- Hvordan opplever du situasjonen når du avfyrer revolveren?
- Som en uvirkelig opplevelse. Jeg ser at mannen faller motbakken, holder seg til låret, sier «og faen» og mister våpenet.

- Nå er det slutt

Flere av de kvinnelige betjentene som var med på det skarpeoppdraget, har slitt i etterkant. Lokalavisa Varden, som har fulgt saken tett,har sitert en 25 år gammel kvinnelige betjent på følgende måte.

- Han slo revolveren så hardt inn i sideruta at jeg troddehan hadde skutt. Derfor kjente jeg etter om jeg var truffet. Så så jeg atkollegaen forsøkte å starte politibilen. Jeg var helt sikker på at han kom tilå skyte oss. (...) Jeg husker at jeg tenkte: Det var det. Nå er det slutt.

Flere av vitnene i saken forklarer, ifølge dommen, attiltalte stilte seg opp foran bilen deres og truet de med skytevåpen. Alle politibetjentene fortalte i retten at de ble meget redde av hendelsen, og hadde enåpenbar redsel for å bli skutt av tiltalte, herunder en angst for å dø.

I den pågående kampen om risikotillegg for ansatte ipolitiet, mener Kittil Haugen at episoden han og hans kollegaer opplevde,gjenspeiler hverdagen i politi-Norge.

- For å være helt ærlig, føler jeg ikke at vi får betalt forå ta den støyten vi gjør for samfunnet. Vi er lojale, og kanskje for lojale.Jeg gjør ikke denne jobben for politimesteren, stasjonssjefen eller andre ipolitiet, men for publikum. At vi ikke får et risikotillegg for å bli beskutteller ta slike sjanser som det vi gjorde den aktuelle kvelden og natten, menerjeg er ufattelig. Hva skjer neste gang vi blir utsatt for noe sånt? For nestegang vil komme - oftere og oftere dessverre. Denne gangen gikk det heldigvisbra, men det er ikke sikkert det gjør det neste gang, sier Kittil Haugen.

- Har du vurdert å slutte i politiet noen gang?
- Aldri. Jeg trives for godt og liker å være hundefører tilat jeg finner meg noe annet. Men jeg skjønner at andre gjør det.

- Har du tenkt over hvor stort et risikotillegg eventueltbør være?
- Størrelsen betyr ikke all verden. Det er det å få enkompensasjon som er viktig. Det er en grense for idealisme.

- Det er ingen tvil om at dette var en ekstremt truende, farlig og skarp situasjon, har politimester Anne Rygh Pedersen uttalt til Varden. Pedersen bekrefter også at de involvertefikk debrief og gjennomgang med krisepsykolog fra Oslo.

  • Påtalemyndigheten mener 41- åringen bør sitte i fengsel i halvannet år etter truslenemot politiet.
  • Familie og venner ba politiet om hjelp flere ganger fordi defryktet for 41-åringen denne dagen.
  • Flere ganger lette politiet etter han, men ble til sluttforvisset om at alt var i sin skjønneste orden.
  • Klokka 22 rykket politiet ut igjen fordi det kom melding omat han var i ubalanse.Det var da han truet de tre kvinnelige politibetjentenemed våpen.
  • Rett før han ble skutt og arrestert, hadde han knust nestenalle vinduer i huset sitt og spilte musikk på ekstremt høyt volum.
  • Mannen ble dømt til ett år og seks måneders fengsel.
  • Straffeutmålingen er anket.