Maktesløse mot organisert kriminalitet

AS Norge blir lurt trill rundt.

Publisert Sist oppdatert

Oppgitt. Vi kan ikke gjøre noeannet enn å ta fra de smuglervarene og la de fortsette inn i landet, sierlensmann Erling Leknes.

Selv om politiet i Ørje stadig oftere avslører organisertkriminalitet, slipper baltiske kriminelle både bøter og fengselsdommer. Nåføler politiet seg maktesløse.

Grenseovergangen ved Ørje skaper store problemer forpolitiet. Sprit, vin, øl og røyk blir smuglet inn i landet. Ofte slår politi ogtollvesen til. Men til liten nytte.

De kriminelle ilegges et forelegg på mellom 15.000 og 20.000kroner, men kan som oftest ikke betale for seg. Alternativet er fengsel.

­­- Men det er ikke lett å få plasser til å sone. Det harfaktisk bare skjedd et par ganger de siste årene. Dermed kan vi ikke gjøre noeannet enn å ta fra de smuglervarene og la de fortsette inn i landet, sierlensmann Erling Leknes.

Leknes er ikke i tvil om at dette dreier seg om organisertkriminalitet.

- Når vi tar samme person to ganger på to uker, sier det segnesten selv. Vi ser en klar tendens i denne type saker, sier Leknes.

Høye tall

I 2006 hadde lensmannskontoret på Ørje 68 saker hvorpersoner fra Litauen, Estland, Latvia og Polen var innblandet. I løpet av de toførste månedene i år har politiet avdekket 20 saker. Ifølge Leknes dreier dissesakene seg om begrensede foreleggssaker hvor ikke-nordisk borgere er involvert.

- Tidligere kunne vi ta pant i bilene. Nå ser vi ofte at desom blir stoppet ikke eier bilene selv. Da er vi like langt. Klart dette erfrustrerende og ikke minst meget tidkrevende for oss, sier Leknes.

Politibetjent Unn Alma Skatvold mener det er noefundamentalt galt med systemet nå kriminelle kan gå fri på denne måten.

- Risikoen for å bli tatt er i utgangspunktet liten. Når vii tillegg ikke får gjort noe med dem vi tar, synes jeg det vitner om et systemsom overhodet ikke fungerer, sier Skatvold.

- Hva kan gjøres?

- Det er ikke lett å svare på. Men et alternativ er å ta frade førerkort og beslaglegge bilene. Spørsmålet er om det virker.

Soningskøer

Justisminister Knut Storberget har satset knallhardt på å fåned soningskøene i Norge og fått mye skryt for det. Men akkurat det hjelperikke for situasjonen i Østfold, når det ikke finnes fengselsplasser tilpersoner som skal sone for forelegg.

- Når vi tar samme person både to og tre ganger, er detfrustrerende at vedkommende ikke blir fengslet, sier Unn Alma Skatvold.

Mange mener at det norske avgiftssystemet har laget et mekkafor utenlandske forbrytere. I Norge koster en 20-pakning med sigaretter opp mot70 kroner. I Moskva er prisen fem kroner.

Tollvesenet ved Ørje er ikke i tvil om at det må gjøres noemed dagens system.

- Jeg mener så lenge de blir tatt gjentatte ganger, måstraffen være for lav. Jeg mener at både biler og førerkort må beslaglegges.Jeg er ikke overrasket over at politiet nå reagerer på situasjonen. I mine øyneer "straffene" for lave, sier Søren Aasland, seksjonsleder ved Ørje Tollkontor.

Reidar Skjønsfjell ved utlendingsseksjonen ved Hedmarkpolitidistrikt kjenner også godt til problematikken fra Ørje. Han savner ettydeligreaksjonssystem for bort- og utvisninger blant EU-borgere.

- Vi har manglende hjemler for å bortvise personer somdriver med denne type kriminalitet. Jeg mener disse personene bør bortvises ogoverlates til politiet i sine respektive hjemland, sier Reidar Skjønsfjell, sommener det er sterkt beklagelig at Hedmark politidistrikt ikke har midler til ådrive kontroller ved sine grenseoverganger.

Trenger bedre virkemidler

Politimester Otto Stærk i Østfold mener politiet har mistetmange av tvangsmidlene de hadde tidligere. Han har nå satt påtalejuristene idistriktet på saken for å se nærmere på hvordan problemet kan løses. Men Stærktror ikke denne saken er et resultat av manglende ressurser.

- Dette er et resultat av mer åpne grenser og det må vi bareta til oss. Jeg er selvsagt positiv til åpne grenser og at vi kan utvekslekontakter land imellom, men det vil alltid være visse bivirkninger. Jeg trorikke problemet ene og alene ligger på mangel på fengselsplasser. Vi trengerbedre virkemidler, sier Otto Stærk.

Politiforum har vært i kontakt med Statensinnkrevingssentral som kan bekrefte at det er klart flest saker registrert påpersoner fra Litauen og Polen når det gjelder vanlige forelegg.

-

Stort hull i systemet

Politiinspektør i Politiets utlendingsenhet, Steen DalgaardNielsen mener det er et stort hull i systemet når organiserte småkriminelle kanoperere på denne måten uten at det får konsekvenser.

- Det nærmest tyter inn personer som lyver oss rett opp iansiktet. Vi har ingen muligheter til å gå disse personene i sømmene. AS Norgeblir lurt de lux, sier Steen Dalgaard Nielsen.

Dalgaard Nielsen mener flere offentlige etater må inn idette arbeidet, og tenker i første omgang på skattevesenet.

- Dette er et landsomfattende problem. Til sammen er detsnakk om store summer, sier Dalgaard Nielsen.

Ifølge Politiets utlendingsenhet opererer de kriminelle medfølgebiler når de skal passere norske grenser. De sender en bil foran for åsjekke om det er kontroller.

- Og hvis de oppdager en kontroll, gir de beskjed til bilenebak om å laste av smuglervarene midlertidig og reise tilbake å hente det ved ensenere anledning, sier Dalgaard Nielsen.

-

Sett opp

mobile fengsler

Nestleder i justiskomiteen, Jan Arild Ellingsen,påstår at kriminelle holder politiet for narr ved å opptre på den måten degjør.

Ellingsen kjenner til problemet ved grenseovergangen i Ørje,og er ikke i tvil om at denne måten for kriminalitet er et stort problem fornorsk politi. Han reagerer kraftig på at det ikke finnes soningsmuligheter fordenne type kriminalitet.

- Derfor mener jeg at det bør settes opp mobile fengsler.Hvis nordmenn som jobber på anleggsplasser rundt i landet kan bo i brakker, serjeg ingen grunn til at ikke kriminelle også kan gjøre det.