Mange lensmannskontorer har korte åpningstider. Blant annet derfor foreslås de nedlagt. Andre hevder det kan gå utover politiets lokale tilstedeværelse.
Mange lensmannskontorer har korte åpningstider. Blant annet derfor foreslås de nedlagt. Andre hevder det kan gå utover politiets lokale tilstedeværelse.

Må vente på lokal inndeling av politiet

Om én uke skal distriktene bestemme seg for hvilke funksjonelle driftsenheter de vil ha. Men de må vente på avklaring rundt geografiske driftsenheter og tjenestesteder.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 anbefalte Politianalysen at antall tjenestesteder i norsk politi burde reduseres til rundt 210. Politikerne bestemte i forbindelse med framlegginga av politireformen at antallet vil bli noe høyere, men det er uansett lagt opp til en kraftig reduksjon fra dagens rundt 350 tjenestesteder.

Denne kabalen, som distriktene selv skal lede, vil de først kunne begynne å legge mot slutten av 2016.

I disse dager planlegger Politidirektoratet arbeidet med hvordan de skal dele inn de nye politidistriktene i geografiske driftsenheter. Først når dette er gjort, kan distriktene og POD starte gjennomgangen av tjenestestedene i hver geografisk driftsenhet – politistasjonene og lensmannskontorene.

«Det er for tidlig å gå nærmere inn på hvordan disse prosessene skal foregå. Det er enda tidlig i planleggingsarbeidet, mange avklaringer gjenstår, og Politidirektoratet venter fortsatt på viktige føringer fra Justis- og beredskapsdepartementet knyttet til disse prosessene.» skriver Politidirektoratet i en e-post til Politiforum.

Funksjonelle enheter må avgjøres om én uke

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bestemte i februar at distriktene kan velge om de vil ha fire, fem eller seks funksjonelle driftsenheter. Men samtidig som det tar tid før avklaringer om geografiske driftsenheter og tjenestesteder, må distriktene ha bestemt seg for hvilke funksjonelle enheter de vil ha om én uke.

Det kan være ugunstig at prosessene rundt funksjonelle og geografiske enheter kjøres ulikt, mener ledere av det lokale reformarbeidet.

– Det hadde vært fornuftig å se geografiske driftsenheter mer i sammenheng med de funksjonelle driftsenhetene. De er avhengig av hverandre, ved at oppgavene som skal inn i de funksjonelle driftsenhetene vil være avhengige av hvor man plasserer de geografisk. Jeg skulle gjerne sett at man hadde kjørt løpene parallelt, og kanskje mer enn det som er lagt opp til nå, sier Bernt Vidar Norvalls, leder Prosjekt nye politidistrikter (PNP) i Sør-Vest politidistrikt.

Foreløpig er distriktene forespeilet at funksjonsbeskrivelsen av hva geografiske driftsenheter bør inneholde, skal sendes ut i mai.

– Vi må få rammer og retningslinjer fra Politidirektoratet før våre arbeidsgrupper, som både skal se på funksjonelle driftsenheter og geografiske driftsenheter, kan begynne arbeidet. Der vil blant annet funksjonsbeskrivelsene ligge ved, og 9. mai er den siste datoen vi hørte for når det vil komme. Det hadde kanskje vært bedre med en helhetlig behandling av det, sier Line Grøtsund, PNP-leder i Sør-Øst.

– Nå blir vi nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig. Det vi putter i en funksjonell driftsenhet vil være dimensjonerende for geografiske driftsenheter her i Troms, sier Hugo Henstein, PNP-leder i Troms politidistrikt.

Men Henstein, som fram til nyttår var politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, tror man må belage seg på at ting skjer i noe ulik rekkefølge.

– Jeg tror at man i store omstillinger gjerne skulle hatt all informasjon på plass, men da hadde man kanskje aldri kommet i gang, sier Henstein.

Kommunene skal høres

Kommunene skal også høres i forbindelse med opprettingen av geografiske enheter, men det er Politidirektoratet som har myndighet til å beslutte både dette og lokale tjenestesteder.

Politidirektoratet sier det er sannsynlig at de geografiske enhetene er delt inn i løpet av året, og at arbeidet med lokal organisering altså kan starte først mot slutten av 2016.

«Arbeidet med å finne fram til en best mulig lokal organisering vil foregå i det enkelte distrikt, ledet av politimesterne. Det er avgjørende at dette arbeidet gjøres i tett og god dialog med både de berørte kommunene og de ansattes organisasjoner. I det politiske dokumentene ligger det en rekke krav til hvordan dette arbeidet skal foregå, ikke minst for å sikre god involvering av kommunene.» skriver POD.