Finn Arne Hvalbye er tillitsvalgt og tidligere UEH-sjef. Han er skeptisk til ny bevæpningsmodell.
Finn Arne Hvalbye er tillitsvalgt og tidligere UEH-sjef. Han er skeptisk til ny bevæpningsmodell.

− Må være i stand til å håndtere øyeblikkelige aksjoner

POD ventet ikke på konklusjonene fra de to skyteepisodene på Roa og Ottestad før de endret bevæpningsmodell.Tillitsvalgt og UEH-leder Finn Arne Hvalbye er skepstisk.

Publisert Sist oppdatert

− Jeg klarer ikke å se at Politidirektoratets råd til Justisdepartementet om å endre de godt innarbeidede våpenrutinene er et fornuftig politifaglig råd, sier Finn Arne Hvalbye.

I tillegg til vervet som leder av PF Vestoppland og interimsstyret for nye PF Innlandet, er Hvalbye mangeårig leder av tidligere UEH, nå IP3, i Vestoppland politidistrikt. Hvalbye har ledet svært mange væpna politiaksjoner, og er skeptisk til endringen i hvordan politifolk skal bevæpnes framover, med magasin og pistol adskilt.

− Argumentene de bruker er ikke gode nok. Dette handler ikke om at vi i politiet ønsker å være et aksjonspoliti, det beste hadde vært at det ikke var behov for bevæpning, men vi er nødt til å ta inn over oss trusselvurderingen gitt av PST, der det fremkommer at det er en forhøyet trussel mot politikere, uniformert militært og politipersonell. Trusselvurderingen er av en slik art at vi må være forberedt på å kunne handle lynraskt for å redde andres eller egne liv, sier Hvalbye.

Ventet ikke på etterforskning fra skyteepisoder

Den tidligere UEH-lederen peker på at Vestoppland politidistrikt tidligere i år hadde en akutt og kritisk situasjon på Roa, hvor politiet ble beskutt og hvor patruljen kunne løse oppdraget på det han mener var en meget tilfredsstillende måte, fordi de var bevæpnet og våpenene var ladd.

I tillegg til denne hendelsen, ble en politimann skutt og gjerningsmannen drept under en skuddveksling på Ottestad i Hedmark 26. september. Også dette i kommende Innlandet politidistrikt.

Kaare Songstad, beredskapsdirektør.
Kaare Songstad, beredskapsdirektør.

Da beredskapsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad la fram den nye bevæpningsmodellen onsdag begrunnet han den med erfaringer fra det siste året. Men erfaringene fra de to skyteepisodene i Innlandet, der politiet faktisk er blitt skutt mot, er ennå ikke gjort. Spesialenheten etterforsker nemlig fortsatt sakene.

Songstad sier til Politiforum at de ikke hadde tid til å vente på konklusjonene fra etterforskningene.

– I forkant av vår anmodning av forlenget midlertidig bevæpning foretok Politidirektoratet en helhetlig vurdering av bevæpningsmodell. Alle relevante hensyn ble forsøkt hensynstatt. Dette gjelder både kjennskap til aktuelle situasjoner der tjenestemenn er forsøkt fratatt våpen, vådeskuddsutfordringer og balansegangen mellom egensikkerhet og samfunnsvern. Vi må foreta løpende vurderinger og kan ikke vente på etterforskning i enkeltsaker før vi fremmer vår anbefaling ovenfor departementet.

Mener formålet overskygger risikoen

Hvalbye i Vestoppland mener hensynene til vådeskudd ikke er sterke nok.

− Ser du ikke at alle vådeskuddene fra politiets våpen utgjør en risiko mot politiets egne ansatte?

− Jeg synes professor Tor-Geir Myhrers kronikk i forrige uke påpekte realitetene. Det er en uhyre lav risiko forbundet med ukontrollert avfyring av politivåpnene. Bilkjøringen vi daglig gjør, utgjør en større risiko. Vi må leve med at det går av noen vådeskudd, og at det kan være en fare for at uvedkommende forsøker å ta våpen fra en bevæpnet politimann eller -kvinne. Den risikoen er lavere enn den som PST maler frem. Formålet med bevæpningen overskygger risikoen, sier Hvalbye.

Les kronikken: Bomskudd om politiskudd

Han synes det ikke er politifaglig riktig å endre en godt innarbeidet rutine med skudd i kammeret på grunn avde få hendelsene med vådeskuddene som er fremkommet.

− Alt vi har trent på, og våpenet vi er utstyrt med, er tilpasset en situasjon hvor pistolen er skuddklar med ammunisjon i kammer. Når POD vil at vi skal begynne med en ny rutine, vil det kreve mye trening i å endre en godt innarbeidet rutine. Jeg kan ikke se at beslutningen har noen forankring i politiets operative fagmiljø, noe jeg finner merkelig i og med at POD er et fagdirektorat. Vi kan ikke være i tvil om våpenstatus i en livskritisk hendelse. Skal vi endre fra ladd til ikke ladd våpen, kan vi risikere å havne i en situasjon hvor man handler som om våpenet er ladd. Derfor vil dette kreve mye trening, sier Hvalbye.

Hvalbye synes det er leit at politiets rutiner og taktikk i forhold til bevæpning så til de grader skal være gjenstand for en stor offentlig debatt.

Kristin Aga, Oslo politiforening.
Kristin Aga, Oslo politiforening.

− Dette burde i utgangspunktet være interne forhold, hvor man setter inn tiltak som er basert på faglige vurderinger fra PST og POD. Når denne midlertidige bevæpningen først er besluttet, må det ligge en ren politifaglig tenkning til grunn for på hvilken måte oppdraget best kan løses. Nå lurer jeg på om det er andre hensyn som virker forstyrrende inn på denne viktige saken, sier Hvalbye.

Uenighet

Onsdag sa Kristin Aga, leder av Oslo politiforening, til NRK Østlandssendingen at det var åpenbart at politifaglige hensyn ikke lå til grunn for den nye bevæpningsmodellen.

– Det betyr at man her har tatt mer hensyn til det politiske presset som har vært over tid, sa Aga.

Beskyldningene om politisk press fikk blant annet Justis- og beredskapsminsiter Anders Anundsen til å reagere.

– Det er direkte feil, det er bare tull, kontret Anundsen, og la til at det ikke skal være noen politisk behandling av operative tiltak.

– Ivaretatt i dagens trening

Jo Vhile, Oslo politidistrikt.
Jo Vhile, Oslo politidistrikt.

Til VG sa Aga, i likhet med det Hvalbye sier til Politiforum i dag, at politiet ikke er trent for lading i det offentlige rom. Det er Politihøgskolen som nå skal se på om det er behov for annerledes opplæring for å kunne gjennomføre den nye bevæpningsmodellen. Svaret skal komme i løpet av uker.

Andre Politiforum har vært i kontakt med, mener imidlertid politiet både har trent på og utført lading i det offentlige rom tidligere.

Jo Vhile er sjef for politioperativ fagutvikling i Oslo politidistrikt, og har dermed god kjennskap til opplæringen som 1200 IP3- og IP4-godkjente politifolk i distriktet må gjennom. I likhet med Politidirektoratet erkjenner Vhile at evnen til å respondere raskt svekkes. Beredskapen senkes et hakk med ny bevæpningsmodell.

Men Vhile mener den nye bevæpningsmodell er godt dekket av dagens trening.

– Det at man velger å ha pistolen i hylsteret uten magasin, medfører ikke behov for å endre måten man trener bæring av våpen på. Lading og tømming er noe man har tydelig fokus på i opplæringen som gjelder i dag. I praksis vil det si at man må utføre lade og tømming i forbindelse med oppdraget som skjer ute, og det var det man gjorde da man hadde fremskutt lagring i kjøretøy.

Vhile mener derfor ikke at politifolk er ukjent med den «nye» måten å behandle våpen på.

– Rutinene vi har rundt lading og tømming av våpen i dag er etablert for å gjøre det så risikofritt som mulig, sier Vhile.