Må sone i hjemlandet

- Nok er nok.

Publisert Sist oppdatert

Biler fra kriminelle blir ofte aldri hentet fra politiets inntauingstomter (foto: Thomas Berg).

Utenlandske kriminelle som begår straffbare handlinger iNorge, må sone dommene i sine respektive hjemland. Reidar Skjønsfjellmener grensen er nådd når det bygges kriminelle nettverk på innsiden i norskefengsler som fungerer som inngangsbillett til å begå kriminelle handlinger i Norge.

ReidarSkjønsfjell jobber som politiførstebetjent vedutlendingsseksjonen i Hedmark politidistrikt. Han har sett seg lei på det hankaller en håpløs soningspolitikk.

- Nylig ble to personer fra Litauen løslatt fra varetektfordi det ikke var nok soningsplasser. Det blir rett og slett for dumt. Derformener jeg absolutt tiden er inne til å sende kriminelle ut av landet slik at dekan sone i sine hjemland. Dette vil føre til kortere soningskøer i Norgesamtidig som vi vil få plass til flere norske lovbrytere i norske fengsler,sier Reidar Skjønsfjell.

Hotellferie

Skjønsfjell kjenner godt til problematikken om mangel påsoningsplasser. Han har selv snakket med kriminelle fra andre land som ser pådet å sone i norske fengsler som en hotellferie sammenlignet med soning i sinehjemland.

- Det er ikke vår plikt til å la disse menneskene få sone iNorge. Når vi kjenner til at disse menneskene bruker oppholdet i norskefengsler til å bygge nye kriminelle nettverk med norske kontakter, mener jeggrensen er nådd for hva vi kan tillate. I tillegg får de også betalt tannlegeog lege samtidig som de får lønn mens de sitter inne. Ofte er denne summenhøyere enn det de ville fått ved å jobbe vanlig i landene de kommer fra, sierSkjønsfjell.

Han er ikke i tvil om at det også vil være en økonomiskgevinst for Norge å la utenlandske kriminelle sone i sine hjemland.

- Fengslene i Norge fylles opp som aldri før. Vi måprioritere «våre» egne fanger fremfor utenlandske. Dessuten tror jeg detteforslaget vil fungerer preventivt selv om dette alene ikke vil være nok til åløse soningsproblematikken.

- Du er ikke redd for at dette fort kan ende opp som endebatt om rasisme?

- Ikke i det hele tatt. Når det er sagt så er jeg også for åkjøpe soningsplasser til de «verste» norske fangene i utlandet også. Vi er nødttil å tenke nytt og alternativt for å få ned soningskøen, mener Skjønsfjell.

- Send dem hjem

JanArild Ellingsen er nestleder i justiskomiteen og er ikkeoverrasket over at politiet nå reagerer slik de gjør.

- Slik systemet er nå, er det lukrativ å drive kriminaliteti Norge. Jeg mener absolutt vi bør sende hjem personer som begår straffbarehandlinger i Norge. Hvis det står på penger, så ser jeg ingen god grunn til atvi ikke skal betale penger for å få disse personene ut av landet, sier JanArild Ellingsen.

Ellingsen mener forslaget fra politiet vil være med å kortened soningskøene i Norge samtidig som man øker kvaliteten på soningen fornorske fanger.
- Det for dumt at det skal lønne seg å drive kriminalitet iNorge. Når de i tillegg bygger opp nye kriminelle nettverk mens de sitter inne,sier det seg selv at vi ikke kan fortsette på denne måten.

­Politiforum har ved en rekke anledninger forsøktå komme ikontakt med justisminister Knut Storberget i denne saken, men han har sendtballen videre til leder for Kriminalomsorgen, Kristin Bølgen Bronebakk.

- For de som pågripes i Norge, må varetekt også være iNorge. I utgangspunktet skal også norske dommer sones i Norge, men etterinternasjonale konvensjoner er det noen unntak. Hvis vi mot domfeltes viljeskal overføre dem til soning i hjemlandet, må det for det første foreliggeet endelig utvisningsvedtak, og det er også en betingelse at detgjenstår minst seks måneder av dommen før løslatelse. Nå harkriminalomsorgen sammen med politiet og UDI samarbeidet om å få fortgangi disse sakene, og det har allerede gitt resultater. Så langt i år erdet overført flere personer til soning i sine hjemland enn i hele fjor, sierKristin Bølgen Bronebakk.