Politioverbetjent Bård Fossan i Søndre Buskerud politidistrikt.
Politioverbetjent Bård Fossan i Søndre Buskerud politidistrikt.

Må sette ned foten

Søndre Buskerud politidistrikt har opprettet et forum for etterforskere som jobber tett på seksuelle overgrep-saker.

Publisert Sist oppdatert

Det sier politioverbetjent Bård Fossan, som leder avsnittet for taktisk etterforskning og har personalansvar for disse etterforskerne. Det er familievoldskoordinatoren som leder gruppa som består av alle som jobber med seksuelle overgrep-saker - enten det er etterforskere, jurister, ledere eller sivile som jobber med de elektroniske sporene.

− På grunn av omfanget og alvorligheten i sakene vi har rullet opp det siste året, har vi økt møtevirksomheten og oppmerksomheten overfor etterforskerne som har jobbet med disse sakene, sier Fossan.

I gruppa har de fått bidrag av innleid psykolog.

− Som leder med personalansvar, har det vært en bevisstgjøring for mitt vedkommende. Jeg må være mer fokusert på oppfølgingen av etterforskerne enn det jeg har vært vant til tidligere. Min opplevelse er at etterforskerne er veldig egendrevet, de blir engasjerte, og vil gjerne jobbe seg ferdig. Men jeg har lært at det uansett er viktig å ta regelmessig fri, slik som i helgene. Og vi må heller ikke kjøre på med for lange økter utover kveldene.

Fossan sier det drypper inn mange inntrykk som det må tas høyde for.

– Samtidig er det slik at når etterforskerne er på sporet av en gjerningsmann, eller øyner en oppklaring, blir de så ivrige at de ikke alltid ser at de må begrense hvor mye de skal jobbe. Som arbeidsgiver må jeg rett og slett sette foten ned, og beordre dem til å ta fri og reise hjem. Det er viktig at de som jobber med denne type saker får anledning til hvile, mat og restitusjon, og ikke minst tid til å snakke med kolleger for å jobbe unna stygge inntrykk, sier han.

Erfaringen viser at det kan være vanskelig for etterforskerne selv å skjønne hva de sterke inntrykkene gjør med dem.

− Men jeg som leder skal være klar over det. Det er viktig å få alminneliggjort at det er helt naturlig å få reaksjoner. Når vi gjennomfører gruppesamtaler, lager vi en arena for å være åpen. Med det oppnår vi en forståelse for at det ikke ligger noe nedverdigende i det å få en reaksjon. Disse sakene er det ikke naturlig å drøfte med andre enn de som vet hva dette dreier seg om. Dermed blir det slik at det som blir sagt i gruppa, blir i gruppa som et profesjonalisert delingsmiljø.

Fossan vet at det kan være problematisk for etterforskere å se stygge detaljer fra bevisene.

− I tillegg til belastende tanker når de omgås egne barn, kan det være at forhold til ektefelle eller samboer også blir problematisk. Opplevelser som i utgangspunktet er knyttet til positive forhold i et samliv, kan forbindes med negative assosiasjoner fra jobben. Hvis det er ting fra jobben som skurrer i privatlivet til mine etterforskere, kan det blir galt. Derfor er det viktig at arbeidsgiver setter oppfølgingen i system. Det er ikke nødvendigvis så store grep som skal til for å forebygge problemer, sier Fossan.

Han har sett at det blitt bom stopp for noen etterforskere.

– Hvis vi klarer å unngå det, så er dette et fantastisk spennende fagfelt, ikke minst hvis du ønsker å utvikle deg som avhører.

Erfaring har vist at mange ikke orker å jobbe med dette fagfeltet i lengre tid grunnet belastningen.

− Ved å gjøre noen grep, kan vi slutte å forbruke etterforskere. Vi kan ikke med en etisk tilnærming se på at etterforskere jobber seg utslitt, og så bare flytte dem til andre oppgaver.

Han oppfordrer politidistriktene til å sette menn, og ikke bare unge politikvinner, til å etterforske seksuelle overgrep-saker. De overgrepsutsatte er ikke bare jenter.

– Gutter og menn er også ofre, sier Fossan.