Må gjøre politiets jobb

Brannvesenet og vekterbransjen i Egersund er ikke fornøydmed situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Brannsjef SveinMyklebust og vekter Johnny Olsen i NVC Security liker dårligat deres folk må gjøre politiarbeid.

Lite politifolk på jobb slår helt klart negativt ut forbefolkningen dersom det oppstår et akutt behov for assistanse, men også andre yrkesgruppermerker presset når politiet ikke møter opp.

- Dersom politiet ikke rykker ut når det skjer ei ulykke,betyr det i praksis at vi tillegges ordensansvaret på stedet. Vaktlaget, sombestår av fire personer, er egentlig ikke flere enn de må være. Det blir enekstra belastning å gjøre politioppgaver i tillegg til egne oppgaver.Ordensoppgaven som tilfaller brannkonstablene, kan dreie seg om alt fra ådirigere trafikk til å registrere navn på vitner og involverte. Internt påbrannstasjonen er vi svært bevisste på hvilke situasjoner som kan oppstå,spesielt med tanke på dagens politibemanning. Dette er også noe vi legger storvekt på i den interne opplæringen. Likevel savner vi politiet sterkt når viblir stående uten dem sier brannsjef Svein Myklebust til Dalane Tidende.

Brannsjefen vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser det kanfå at politiet ikke er til stede ved en utrykning.

- Jeg har jobbet som vekter i 14 år og har aldri måtte brukehåndjerna før, sier vekter Magnus Grannes til Dalane Tidende.

Det var Grannes som kom sjef og kollega Johnny Olsen tilunnsetning under lørdagens fyllekjøring og påfølgende overoppheta opptrinn.