Må benytte ufaglærte i politiet

Prekær situasjon i Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

Mannskapssituasjonen er så prekær i Sogn og Fjordane at demå benytte seg av ambulansesjåfører for å dekke behovet. Nå etterlyser de folksom har flyttet fra distriktet og som ønsker seg hjem igjen.

Akkurat nå mangler distriktet 10 politifolk. På Høyangerlensmannskontor har tre stillinger stått tomme siden november 2005. LensmannOlav Hellebø må derfor benytte seg av personell med en ganske uvanlig bakgrunn,i alle fall i politisammenheng. Den ene er utdannet ambulansesjåfør og denandre er ferdig med videregående skole og militæret. Lensmannen presiserer atdette er meget dyktige folk.

– Han ene er utdannet ambulansesjåfør pluss at han harhelsekompetanse langt over det vanlige. Han er en stor ressurs for oss. Han andre har utført FN-tjeneste og er søkertil Politihøgskolen i år, sier Hellebø.

Hellebø sier at dette ikke bare er et problem i Sogn ogFjordane, men for hele landet generelt.

– Gjør alt vi kan
For politimangelen i Sogn og Fjordane har ført til at man måbruke ufaglærte politimenn for å få vaktlistene til å gå opp. Totalt trestillinger på Høyanger lensmannskontor har stått tomme siden november i 2005,og de så ingen annen utvei enn å ty til andre løsninger, melder NRK Sogn ogFjordane.

– Vi skulle selvsagt hatt personer som er utdannet fraPolitihøgskolen, men når situasjonen har blitt som den er, må vi gjøre detbeste ut av det, sier Hellebø.
Han påpeker at Høyanger ikke er alene om å være i sammesituasjon. Totalt er det fire vikarer i fylket uten politifaglig bakgrunn.Årsaken er problemene med å fylle de ledige Politistillingene. I øyeblikket erdet åtte faste stillinger og to vikariat ledige, men bare én søker.
Hellebø synes situasjonen er uheldig.
– Jeg kan ikke si hva som er årsaken, men det kan ha ensammenheng med at det blir utdannet for få og at det er stor avgang. Distriktethar fremskaffet en liste over folk som har fått på politihøgskolen de siste tiårene som kommer fra Sogn og Fjordane. For vi legger ikke skjul på at vi ønskerpersoner som kjenner distriktet godt, sier lensmannen.
– Utfører vikarene vanlig politiarbeid?
– I hovedsak gjør de det. Men der er alltid sammen med politiutdannet personell. I tillegg har debegrenset politimyndighetw, svarer lensmannen som mener Høyanger kan friste medbåde flott natur, gode skiforhold, gode muligheter for barnehageplass og nyelokaler fra sommeren av.

Ingen arbeidslivsdag
Personalsjef Thor Åge Midttun i Sogn og Fjordane påpeker atdriftslederne ikke har gjort noe ulovlig ved å ansette personer uten bakgrunnfra Politihøgskolen. De har anledning til å tilsette administrativt etter § 3 ipersonalreglementet. Men han skulle selvsagt ønsket de kunne unngåttsituasjonen.–Vi har nettopp vært på arbeidslivsdager ved Politihøgskolen i Bodø, men derfikk vi ingen søkere. Dessverre har ikke Politihøgskolen i Osloarbeidslivsdager i år. Men vi ønsker likevel å reise til Oslo for å møtetredjeklassingene for å prøve å få de til å søke hos oss, sier Thor ÅgeMidttun.