Mekler Richard Saue (til venstre) og riksmekler Nils Dalseide møtte pressen litt over klokka 23.00.
Mekler Richard Saue (til venstre) og riksmekler Nils Dalseide møtte pressen litt over klokka 23.00.

LØSNING: Ingen streik for politi og andre statsansatte

Det er nå klart etter at Politiforum fulgte meklingen gjennom natten. Se hvordan forhandlingene utvilket seg gjennom natta.

Publisert Sist oppdatert

Unio, LO og YS har de siste tre dagene vært til mekling hos Riksmekleren. På andre siden av bordet satt Staten.

Dersom det ikke ble enighet ville flere tusen statsansatte, og rundt 900 politiansatte, bli tatt ut i streikt.

Men klokka halv sju torsdag morgen var avtalen i havn. Det ble ingen streik.

SISTE OPPDATERING

** KLOKKA 06.30: Både Staten og sammenslutningene sier seg fornøyde med resultatet, når de møter pressen.

** KLOKKA 06.30: Det er enighet i meklinga. Det blir ingen streik.

** Klokka 04.55: Hverken riksmekleren eller partene har vist snurten av seg siden før midnatt. Det er med andre ord ingen enighet ennå, og uavklart om det blir streik eller ikke. Vi er snaut fem timer på overtid.

** Klokka 02.48: Partene mekler fortsatt. Det ser ut til at meklingene fortsetter å trekke ut i tid.

** Klokka 02.21: Kaffen her hos Riksmekleren er ikke noe å skryte av. Men det rokker ikke ved at riksmekleren selv synes det er kjempegøy å mekle.

** Klokka 00.06: Og da er vi på overtid! Fristen er ikke uventa ute. Det kan forsatt gjenstå flere timer.

** Klokka 23.20: Neste gang Dalseide viser seg for pressen vil det være sammen med partene. Og da vil det foreligge resultater. Men når det skjer, vet han ikke.

** Klokka 23.20: Dalseide sier til Politiforum på vei ut at han ikke kan si noe mer om meklinga er nærmere én felles avtale for Unio, LO og YS, tre eller to forskjellige, eller ingen avtale i det hele tatt og streik.

** Klokka 23.10: En time til fristen. Riksmekleren forteller at de nærmer seg kjernen i meklinga, men at det fortsatt er et stykke igjen. Fortsatt er soloppgang ikke usannsynlig.

– Men det er jo bedre med soloppgang nå enn i oktober, sier Dalseide.

Det er fortsatt rolig mellom partene, som satt sammen og diskuterte mens riksmekler Dalseide og mekler Richard Saue møtte pressen.

** Klokka 22.12: Det Dalseide kaller den harde kjernen i meklinga kommer ikke før mot slutten av meklinga. Først da, når totalen i forslagene blir tydelig, blir det vanskeligere. Partene har hver sine utvalg som diskuterer forslag hver for seg, og ca. to personer fra hver part møtes sammen med riksmekler Dalseide og mekler Richard Saue i et engere utvalg der meklingen skjer.

** Klokka 22.04: Partene sitter nå sammen i 7. etasje. Riksmekleren er forventet å komme ut for å prate med pressen i 5. etasje rundt klokka 23.

** Klokka 21.30: Riksmekleren virker blid: – Det hjelper ikke være sur. Vi skal jo jobbe sammen. Partene skal jobbe sammen i løpet av året. Og vi skal kanskje møtes ved en seinere anledning, og da er det ikke så lurt at de husker meg som en sur person, smiler Dalseide, og fortsetter:

– Det er hyggelige folk som er her. Når man jobber sammen i tre dager, så liker man jo partene. Det blir rom for humor og slikt.

** Klokka 21.30: – Noen ting kan være mer interessant å få felles gjennom avtalene enn andre. Fellesbestemmelser og hvordan ting skal gjøres. Prosesser bør jo være en fordel å ha felles, sier Dalseide, på spørsmål om det er noe som er lurt å ha felles dersom det blir flere ulike avtaler for de ulike partene.

** Klokka 21.30: Av de fire hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne, som har forhandlet mot Staten, er det bare tre som mekler nå. Akademikerne har nemlig tilbudet fra Staten tidligere, som de andre tre sammenslutningene har avslått. Det betyr at det blir minst to tariffavtaler i staten til slutt.

– Det kan bli alt fra to til fire avtaler. Det kan ikke bli færre enn to, sier Dalseide.

** Klokka 21.30: Det er mange ting å prate om og flere ting en pensjon som kan bli viktige, sier Dalseide, før han går inn igjen til meklingene der partene nå skal møtes.

** Klokka 21.15: – Det er fortsatt god dialog og stor vilje til enighet. Det er mange ting å prate om. Når går sola opp nå for tida? spør riksmekler Nils Dalseide.

** Klokka 21.00: Partene sitter hver for seg fram til klokken halv ti. I sine respektive utvalg diskuterer de ulike forhold som kommer fram i meklingen.

** Klokka 20.07: Også Politiforum er på plass hos Riksmekleren i Grensen i Oslo. Det har nettopp vært middagspause for partene.

** Ca. klokka 19.00: Riksmekler Nils Dalseide melder til frifagbevegelse.no at det er en god tone mellom partene og at alle prøver genuint å lete etter en løsning. Men det er er ingen avklaring før midnatt, bekrefter han.

Her kunne politiet bli tatt ut i streik:

Unios streikeuttak - totalt 731 ansatte:

 • Agder politidistrikt: 82
 • Asker og Bærum politidistrikt 46
 • Follo politidistrikt: 33
 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt: 5
 • Helgeland politidistrikt: 5
 • Hordaland politidistrikt: 88
 • Oslo Politidistrikt: 175
 • Rogaland politidistrikt: 81
 • Romerike politidistrikt: 61
 • Salten politidistrikt: 37
 • Sogn og Fjordane politidistrikt: 7
 • Østfold politidistrikt: 59
 • Politiets utlendingsenhet: 52

LOs streikeuttak - totalt 156 ansatte:

 • Politiet i Oslo: 21
 • Politiet i Mo i Rana: 2
 • Politiets utlendingsenhet: 63
 • Politiets fellestjenester: 10
 • Politiets IKT-tjenester: 31
 • Politidirektoratet: 17
 • Nasjonalt ID-senter: 12