Kristiansund.
Kristiansund.

Lønn- og regnskapssenteret kan havne i Kristiansund

Politisk hestehandel kan velte Politidirektoratets (POD) ønske om å legge lønns- og regnskapssenteret i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Aftenposten.

25. april la POD sitt forslag om å legge sentert til Drammen ut på høring.

Alle steder som i dag har lønn- og regnskapsfunksjoner var i utgangspunktet aktuelle, men steder som Tromsø, Mosjøen, Steinkjer, Trondheim, Kristiansund, Florø, Bergen og Kristiansand ble utelukket fra videre vurdering på grunn av for stor driftsrisiko i gjennomføringsfasen - på grunn av lav tilgang på lokalt bosatte arbeidstakere med nødvendig kompetanse.

Dermed ble ingen steder nord for Lillehammer vurdert av POD.

Drammen har ikke gitt opp

Nå kan imidlertid en politisk hestehandel mellom Venstre på den ene siden, og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre siden, føre til at lønns- og regnskapssenteret havner i Drammen,

Drammens varaordfører Yousuf Gilani (V) bekrefter overfor Aftenposten at partiledelsen sentralt nå presser på regjeringspartiene for at de skal velge Kristiansund:

– Lokalt har vi ikke gitt opp kampen for å få lagt senteret til Drammen, men Venstre-skuta sentralt blåser i retning Kristiansund. Jeg vet at det foregår møter om lokaliseringen, sier Gilani til avisa.

Det hadde kommet inn over 60 høringssvar til PODs forslag da fristen gikk ut 6. juni.

«Vi anmoder derfor på det sterkeste at Kristiansund tas inn som alternativ til lokalisering av fellesenheten, og anbefaler at felles enhet for regnskap og lønn i politiet plasseres i Kristiansund», skriver politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikts høringssvarsvar.

Avgjørelse før sommeren

Nå kan det hende han blir bønnhørt.

Overfor Aftenposten skriver justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en e-post at lokalisering av lønns- og regnskapssenteret er løftet opp til departementet og politisk ledelse:

– Det er Politidirektoratet som har igangsatt arbeidet. Lokaliseringen må vurderes som en del av avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om lokalisering av arbeidsplasser. Det følges opp i dialogen mellom POD og departementet. En tar sikte på en avgjørelse før sommeren, skriver Anundsen.

Politiets Fellesforbunds (PF) lokallagsleder Linn Kathrin Knudsen i Møre og Romsdal politidistrikt sier til Politiforum at hun ikke har hørt noe mer enn det som står i Aftenposten.

– Men jeg synes det ville vært veldig positivt for Kristiansund om dette blir en realitet, sier hun.

– God distriktspolitikk

Hovedsetet i Møre og Romsdal politidistrikt ble i fjor vedtatt lagt til Ålesund, og etter at også sykeshuset i byen har blitt vedtatt flyttet til Molde, er det en byregion i krise som nå kan få tilført sårt tiltrengte arbeidsplasser.

– Distriktspolitisk er derfor Kristiansund et veldig godt alternativ, sier Knudsen.

Frede Hermansen, PODs avdelingsdirektør forstrategi, økonomi og virksomhetsstyring, sier til Aftenposten at det er oppdraget fra departementet om å beslutte lokaliseringen for lønn- og regnskapssenteret som ligger til grunn for direktoratets arbeid.

– POD har god dialog med JD rundt dette arbeidet. Spørsmål om eventuell endring i vårt mandat må rettes til departementet, skriver Hermansen i en e-post til Aftenposten.