Logrer for ny hundeavtale

Mange hundeførere får mer penger å rutte med av den nye hundeavtalen. Men fortsatt mangler det litt på å dekke alle reelle kostnader.

Publisert Sist oppdatert

For til tross for et bra resultat i Statens lønnsutvalg, etter at forhandlingene mellom Politiets Fellesforbund (PF) og Politidirektoratet (POD) strandet, er det fortsatt et stykke igjen til at støtten dekker alt det koster å oppdra og holde en politihund.

– Jeg kan love at hvem som helst som prøver dette, må bruke mye fritid på det. Vi sitter ikke og gnir oss i hendene over avtalen. Den er på sin plass, og noe vi har jobbet for i mange år. Dette koster, understreker hundefører Bjørn Rolland ved Bergen sentrum politistasjon.

Han er likevel fornøyd med å få avtalen i havn. Det fører til cirka 1000 kroner mer i måneden for hundeførerne i Hordaland politidistrikt, som til sammen styrer over 16 patruljehunder og tre narkotikahunder.

– Avtalen slår ut positivt for vår del, og er bedre enn den vi hadde. Vi er fornøyd med å ha avtalen, og hundeførerne våre er fornøyde.

84.000 Kroner

Både PF og POD har ønsket seg en sentral særavtale for hundførere i stedet for ulike avtaler i hvert politidistrikt, og startet forhandlinger om dette i november 2010. Etter at forhandlingene strandet tidligere i år, besluttet PF å bringe saken inn for Statens lønnsutvalg.

For hundeførerne skulle dette vise seg å være en god løsning. Statens lønnsutvalg slo i oktober fast at den totale godtgjørelsen for å oppdra en hund til å bli godkjent politihund, skal være på 84.000 kroner – gjennom 2500 kroner månedlig i 24 måneder, pluss en engangsstønad på 24.000 kroner når hunden er godkjent. Til sammen er dette 40.000 kroner under PFs krav på 124.000, men 24.000 kroner mer enn tilbudet fra POD. I tillegg til de 84.000, blir utgifter til veterinær og kennel dekket i opplæringstiden.

– Avtalen er bedre enn den vi hadde fra før, og det er vi selvfølgelig glade for, sier Dag Even Jakobsen, leder av Troms politihundelag.

Etter at hunden er godkjent og kan brukes som politihund, mottar hundeføreren ifølge avtalen også 4000 kroner i måneden i hundeholdsgodtgjørelse, i tillegg til et månedlig lønnstillegg på 2300 kroner.

Likhet er viktig

For hundeførerne i Troms er den månedlige økningen på rundt 2000 kroner.

– Men dette er jo ikke lønn, men rett og slett en kompensasjon for de utgiftene vi har i forhold til hundeholdet. Det går jo på det å ha hunden i hus, transport og fôr. Bare det å ha en ekstra bil i familien, drar jo noen kroner, forklarer Jakobsen.

– Er det nok til å dekke de reelle utgiftene?

– Det er det ikke. Kravet var jo selvsagt større. Men alt i alt er vi fornøyd med økningen, og det er veldig positivt at den er landsdekkende, slik at små klubber slipper å sloss alene lokalt, svarer han.

Det sier også hundefører Rolland fra Bergen seg enig i.

– Det er veldig viktig at det blir likt over hele landet, sier han.

Samtidig som mange får bedre vilkår, er det også enighet mellom PF og POD om at hundeførere som fra før av hadde bedre avtaler enn resultatet fra Statens lønnsutvalg, skal beholde disse.

Roser PF

Annfinn Storkås, som er leder i Telemark politihundelag, sier hundeførerne også der vil sitte igjen med rundt en tusenlapp mer i måneden enn tidligere. I den gamle avtalen deres, ble ikke kennelutgifter dekket, mens de fikk dekket alle veterinærutgifter – minus vaksinasjonsutgifter. Alt dette dekkes i den nye avtalen.

– I forhold til det er den nye avtalen en stor forbedring. Vi er meget godt fornøyd med den slik den er nå. Avtalen er god, understreker Storkås.

Morten Haave, kasserer i Norsk politi­hundelag, var med i arbeidsgruppen som bisto PF i forberedelsene til forhandlingene om den nye hundeavtalen.

– Jeg må si at jeg synes PF har gjort en veldig god jobb. De har virkelig stått på for å sikre hundeførerne en best mulig avtale. De skal ha ros for at de har lagt ned så mye tid og energi på det, sier Haave, som ikke deltok under selve forhandlingsrunden med POD.

Han er fornøyd med å få i land en avtale som gir hundeførerne bedre betalt for den omfattende jobben de gjør med oppdragelse og trening av politihundene – selv om det er langt igjen til hundeførerne når en normal timelønn for arbeidet. Uansett er det umulig å anslå hvor mye tid som går med på å trene opp en politihund. Det kommer an på både hunden og hundeføreren.

– Det kan hende hunden som skal læres opp ikke har problemer i det hele tatt. Så kan det være at du sliter enormt med opplæringen, og kanskje kommer opp i dobbelt så mange timer som det kunne ha vært, forklarer Haave.

Samtidig er det slik at hundene blir bedre politihunder jo flere timer hundeførerne bruker til opplæring.

– Det tjener arbeidsgiver på, og derfor mener jeg arbeidsgiver må betale en god del for å få et uvurderlig hjelpemiddel, avslutter han.