Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

− Lime-saken illustrativ for denne regjeringens politikk

Aps nestleder Hadia Tajik er kritisk til håndteringen av Øst politidistrikts ekstrautgifter til etterforskningen av Lime-saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken kunne Politiforum melde at politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt, i et brev til Politidirektoratet var kritisk til at distriktet selv måtte dekke størsteparten av utgiftene til Lime-saken.

Tajik er kjent med saken.

− Lime-saken viser at politidistriktene ikke uten videre evner å håndtere saker av slik størrelse og omfang innenfor egne budsjettrammer. Signalet fra politimester Hasseldal må regjeringen ta på alvor. Det kan ikke feste seg et inntrykk av at et politidistrikt avstår fra samfunnsviktig etterforskning fordi at de ikke har økonomi til å gjøre det, sier lederen av Justiskomiteen.

Budsjettmessig trygghet

Hun sier at politimestrene er avhengige av budsjettmessig trygghet til å iverksette den etterforskningen som er nødvendig.

− Justisministeren kan opprette så mange handlekraftige senter mot arbeidslivskriminalitet han bare vil. Men det hjelper så lite når man glemmer helheten. Da reduseres det hele til symbolpolitikk, mener hun.

− Lime-saken er dessverre illustrativ for denne regjeringens politikk. Vi har over tid sett at politidistriktene under Anundsen ikke har økonomisk handlingsrom. Når statsråden heller ikke har sørget for å legge til rette for budsjettmessig fleksibilitet i Politidirektoratet, slik at distrikter som fanger saker som Lime-saken kan gjøre det de må, så skjønner vi godt frustrasjonen til politimesteren, sier Tajik videre.

Må ikke legges i en skuff

Det kan ikke bli slik at alvorlig og samfunnskadelig kriminalitet blir lagt i en skuff av budsjetthensyn, mener Aps nestleder.

− Det har ikke samfunnet råd til. Når Arbeiderpartiet kommer i regjering, kommer vi til å sørge for større økonomisk handlingsrom i politidistriktene, sier Tajik.

Hun viser til at arbeidslivskriminalitet koster fellesskapet store summer.

− Leder for skattekrim i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, anslo i 2014 dette til å være så mye som 420 milliarder årlig. Dette kunne vi ha fått svært mye helse, omsorg, utdanning og barnehager for. Denne kriminaliteten ødelegger også konkurransesituasjonen for mange norske, ryddige bedrifter. I tilfellet Lime-saken handler det også om menneskehandel. Dette er i sum alvorlig kriminalitet som undergraver velferdsstaten, sier Tajik.

− Haster å gripe tak i

­Hun viser til at Arbeiderpartiet er opptatt av at de tar lærdom av de erfaringene sentrene mot arbeidslivskriminalitet har gjort seg i den korte tiden de har vært virksomme. Blant annet har de erfart at kontrollvirksomheten må økes. Jobben må først og fremst gjøres ute på byggeplasser.

− Vi ser at slike saker haster å gripe tak i. Når eksempelvis de kriminelle bruker stråselskaper for å hvitvaske penger, ser vi at disse er ofte er virksomme i kun 12-15 måneder. Deretter legges de ned. Viktige etterforskningsspor forsvinner dermed raskt. Det understreker behovet for at politidistriktene griper tak i slike saker i umiddelbart og uten opphold, sier Tajik.