Lensmennene strømmer til PF

Økning på 30 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Siden mai 2005 har antall lensmenn som er medlem i PF øktmed nærmere 30 prosent. Nå er det snart 150 lensmenn som medlemmer i PF.Nyvalgt leder av Norges lensmanns- og politilederlag (NLP) Geir Ove Heir har nåhastverk med å avklare NLPs situasjon overfor PF mens han ennå har noen åforhandle på vegne av.

PF leder Arne Johannessen bekrefter at PF har en bevisstsatsing på å fremstå som et godt alternativ til fagforening forpolitilederne.

- Det gjør vi med et omfattende opplegg rundt samlinger oglederutdanning for våre ledermedlemmer. Samlingene fungerer som et lederforumhvor ledere fra forskjellige deler av landet kan møtes og utveksle erfaringer.Gode ideer til måter å utøve ledervervet på florerer, og også gode ideer tilhvordan man kan påvirke egen avlønning, sier Johannessen.

Han fremhever PF's storsatsing på lederne faktisk girkompetansepåfyll til krevende lederroller.

- Vi tilbyr nettverket ingen andre har, sier Johannessen.