At pengene havner i distrikter og i lommebøker er viktig for Politiforums lesere.
At pengene havner i distrikter og i lommebøker er viktig for Politiforums lesere.

Legger vekt på kronestykkene

Vi spurte leserne hva Politiets Fellesforbund bør jobbe mest med framover.

Publisert Sist oppdatert

Denne måneden har Politiforum spurt deg om hva du mener er den viktigste saken PF bør jobbe med framover.

1263 personer svarte på spørsmålet. To saker skiller seg ut.

Over tre av ti mener PF bør jobbe med ressurser til politiet. Nesten like mange mener lønn og arbeidsvilkår bør være førsteprioritet.

– Merker det i det daglige

Lokallagsleder i PF i Troms, Karl Karlsson, er ikke overraska over at ressurser, lønn og arbeidsvilkår er viktig.

– Lønn og arbeidsvilkår betyr mye for medlemmene. Vi ser også at dette er et område der vi har en del å gå på, sammenlignet med andre yrkesgrupper i staten, sier Karlsson.

Ressurser i politiet, som flest synes er viktigst, går ofte hånd i hånd med lønns- og arbeidsvilkår, mener han.

– For eksempel henger ressurser til bemanning tett sammen med arbeidsvilkår. Minstebemanning fører til at man føler man ikke får gjort jobben godt nok. Dette er noe de ansatte merker i det daglige. At det spinkes og spares mange steder, slår Karlsson fast.

– Dette er noe PF har jobbet med lenge. Det er ikke noe nytt, men en bekreftelese på at det PF jobber for er viktig for medlemmene, sier lokallagslederen.

Aktuelle saker viktigst

Generell bevæpning, særaldergrense og Politianalysen er det færre som synes er den viktigste saken.

Det beror på hva som er aktuelt og hva medlemmene føler de har innvirkning på, tror Erlend Ravndal Bjørnestad, lokallagsleder i PF i Rogaland.

– Politianalysen er stor og komplisert, og folk tenker kanskje at dette er en avgjørelse som blir tatt politisk. De har kanskje gitt opp å ha noen påvirkning, og tenker at dette får andre holde på med, sier Bjørnestad.

Særaldersgrensen kan bli mer aktuell senere, mener han.

– Den har ligget litt i ro, og da tenker nok folk at dette går bra enn så lenge. Men setter man realisme bak en endring og noe skjer, så får du nok også fyr i medlemsmassen. Det er en viktig sak for politifolk, mener Bjørnestad.

– Ellers synes jeg det er helt naturlig at ressurser og lønn og arbeidsvilkår er viktig. Alle er opptatt av å kunne gjøre en god jobb som poiltifolk. Og de er opptatt av å få en lønn de fortjener i jobben sin.