Legger loggen på nett

Politiet i Harstad går nye veier for å få bedre kontakt med publikum.

Publisert Sist oppdatert

I Harstad går politiet nye veier i kontakten med publikum. Heretter blir vaktloggen publisert på internett, fritt tilgjengelig for hvem som helst.

Lederen for felles operativ enhet ved Midtre Hålogaland Politidistrikt, Magne Hugo Nilsen, sier påtrykket fra media utgjør en betydelig arbeidsbelastning. I tillegg til riksmedia overvåker et tjuetall lokale mediebedrifter løpende hendelser i politidistriktet. Mange av dem er på tråden flere ganger i døgnet.

– Vi målte pågangen for en tid tilbake, og kunne slå fast at vi i snitt har et 30-talls henvendelser fra ulike medier i løpet av et normaldøgn.

Media

For å frigjøre tid til den rene politijobben vil Nilsen møte media høyt på banen.

– Loggen vil ligge på vårt område under www.politi.no, og oppdateres tre ganger i døgnet. Først ved 0600-tiden, neste gang ved 1400-tiden, og til slutt ved 2100-tiden, sier Nilsen.

Han ser ingen problematiske sider ved en så åpen praksis.

– Vi kommer til å gjøre den samme silingen av informasjon som før med hensyn til personvern og pågående etterforskning.

Han understreker at den offentlige loggen blir et supplement til den kontakten politiet alltid har hold med media.

– I de akutte situasjonene og i saker av et visst omfang, vil det være som før. Da kontakter media oss løpende. Vi vil også svare muntlig i de tilfeller media har tilleggsspørsmål om saker som fremgår i den offentlige loggen.

Hvem, hva, hvor

Nyhetsredaktør i politidistriktets største medie­hus, Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, er betinget optimist.

– I utgangspunktet er dette veldig bra. Men da som et supplement til de jevnlige sjekkene vi foretar. Jeg vil tro at ”elgpåkjørselen på Nordvikmyra” er greit å sakse fra loggen, men ofte har vi jo behov for supplerende informasjon, og da må det jo være slik at det fortsatt skal være mulig å ringe operasjonssentralen og spørre.

– Jeg ble beroliget av å høre at det skal være åpning for dette, sier Henriksen.

Han tror det nå blir mye opp til politiet selv å avgjøre hvor stor effekt loggen får.

– Klarer de å gi oss det vi vil ha, og tenke det journalistiske hvem, hva, hvor, og hvorfor, vil de nok klare å redusere trykket på operasjonssentralen.

Samtidig påtar nyhetsredaktøren seg også selvkritikk for ressursbruken.

– Vi har for egen del gjort en opprydningsjobb for å unngå dobbeltkjøring ved at nett- og papirjournalisten i samme mediehus ringer politiet med samme spørsmål med fem minutters mellomrom.

Bidrar til synliggjøring

Oslo politidistrikt har to års erfaring i publisering av løpende nyheter fra vaktloggen. Nylig ble også internett tatt i bruk.

Jobben med å skrive de korte nyhets­notisene gjøres av rådgiver i informasjonsenheten ved Oslo politidistrikt, Jørn-Kr. Jørgensen.

– Bakgrunnen var at vi ønsket å nå ut med stoff vi mener det er viktig å fortelle om, saker som ellers ikke når de store over­skrifter. Det dreier seg ofte om enkle ting, som for eksempel at politiet håndhever forbudet mot bæring av kniv, eller at politiet har vært ute og hjulpet til på ulikt vis. Vi viser allsidighet og tilstedeværelse.

Frem til siste uken av januar var hendelsene fra politiloggen å finne i Aftenpostens spalte ”Døgnet”. Men nå kan leserne også finne spalten under Oslo Politidistrikts område på www.politi.no

– Tar det trykket av medias henvendelser til operasjonssentralen?

– Både ja og nei. Oslo politidistrikt får et utall telefoner fra journalister hver dag, og det skal noe til å svare på alle disse henvendelsene på en så god måte som de ofte vil. I noen grad vil man begrense tilstrømmen av henvendelser, sier Jørgensen, med forbehold om at hovedstaden nok har et annet type medietrykk enn Harstad.

– Har du noen anbefaling til operasjonslederne i Harstad som nå skal publisere en skriftlig versjon av vaktloggen?

– Vær ærlig og sann, og følg det journalistiske prinsippet om at det alltid skal finnes veger tilbake - vær ikke kategorisk. Alt man sier må være sant. Med stor M og stor Å. Hvis ikke, blir Politiet tatt for å være useriøst.