Lederutdanning på alle nivå

Hedmark politidistrikt har slått på stortromma, og invitertalle med lederoppgaver til en stor satsing på ledelse.

Publisert Sist oppdatert

Hedmark politidistrikt har slått på stortromma, og invitertalle med lederoppgaver til en stor satsing på ledelse.

- For meg var det viktig å få med alle med lederoppgaver,ikke bare politidistriktets ledergruppe. I et langstrakt politidistrikt menerjeg det er et særlig behov for å skape arenaer hvor vi kan samles, bli kjent ogsamtidig få et godt teoretisk påfyll. Det er helt vesentlig å ha medførstelinjelederne som slett ikke er noen tilfeldige aktører. De har storefullmakter og betydelige ansvar, sier politimester Tormod Bakke i Hedmarkpolitidistrikt.

Han viser til at både kompetansetilførsel og kulturbygginggir samlet en bedre forståelse for hverandres oppgaver og en bedreoppgaveforståelse.

- I en slik setting skjer det noe, det tenkes nytt ogkreativt. Og ikke minst så gjenoppdages gamle sannheter. Vi retteroppmerksomheten mot det å være til stede i organisasjonen når man er leder,ikke minst på det mentale området. Kvalitetstid er ikke det samme somkvantitetstid, medarbeidere må oppleve lederen som tilgjengelig og oppdatert,sier Bakke.

Ledertreningsopplegget har blitt finan­siert gjennomprosjektmidler fra Fornyings- og administrasjonsdeparte­mentet i et såkalt«modellprosjekt». Politi­distriktet har på sin side frigjort arbeidstid for atnærmere 70 ledere kunne delta på fire todagerssamlinger. Politihøgskolen harhatt ansvaret for den teoretiske rammen, mens Høgskolen i Hedmark (HIH) harstått for studieopplegget.

Studiet gir 20 studiepoeng. Bakke vil likevel ikke love atlederutdanningen vil gi noen produksjonsgevinst.
- Men jeg har tro på at deltageren får en mer kvalifiserttilnærming til sin oppgaveløsning, og at vårt arbeid beveger seg i mer proaktivretning. Jeg er overbevist om at denne satsingen på sikt vil lønne seg, og atvi vil få bedre kvalitet på våre prioriteringer og avgjørelser, sierpolitimester Bakke.

Samme tilbud til andre politidistrikt


Dette er sjuende gangen PHS gjennomfører en lokalt tilpassetutdanning i samarbeid med politidistrikt og særorgan.
- Vi mener dette er en effektiv måte å drive lederutdanningog lederutvikling på. Vi skreddersyr opplegget til lokalt behov. Det er enpositiv effekt at mange fra samme politidistrikt får samme kunnskap. Det gir etløft for ledelsesutførelsen i politidistriktet, sier høgskolelektor RuneGlomseth ved PHS. Bivirkninger er at ledere som ikke samarbeider til daglig kanbli bedre kjent og dermed lettere løse praktiske oppgaver senere.