Antallet restanser i ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, er på vei nedover. Det skyldes godt politiarbeid av blant annet etterforskere, skryter politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Antallet restanser i ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, er på vei nedover. Det skyldes godt politiarbeid av blant annet etterforskere, skryter politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Laveste restanser på åtte år

Ikke siden 2007 har det vært færre restanser av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder i politiet.

Publisert Sist oppdatert

I starten av desember var det rett i underkant av 36.000 slike restanser i politiet, det laveste antallet siden desember 2007. Da var restansen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder, 37.636.

– Her har politidistriktene gjort en kjempejobb. Mange etterforskere har gjort en massiv jobb med å bygge ned restansene. Nå nærmer vi oss det nasjonale måltallet på 35.000, skryter politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum.

Formidabel nedgang

Nedgangen de to siste årene har vært formidabel.

– Vi har 8000 færre saker nå enn for to år siden, sier Humlegård, og fortsetter:

– Restanser ødelegger veldig mye. Det gir dårligere kvalitet på arbeidet og flere henleggelser. Derfor er dette arbeidet viktig.

Statistikken fra Politidirektoratet (POD) for utgangen av november 2014 til utgangen av november 2015, viser en nedgang på over 4000 restanser det siste året.

Follo på topp

Best i klassen er Follo politidistrikt, som har kuttet restansene med hele 60,9 prosent - eller 2629 saker - i løpet av det siste året.

– Follo har satt norgesrekord i restansenedbygging de siste to årene. Det gir mestringsfølelse, sier Humlegård.

Også politidistriktene Oslo (41,9 prosent/1497 saker), Helgeland (31,5 prosent/221 saker), Vestfinnmark (27,6 prosent/134 saker) og Hedmark (24,9 prosent/98 saker) har gjort en god jobb i året som har gått.

Nær dobling i Salten

På den andre enden av skalaen har Salten politidistrikt økt restansene av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn tre måneder med hele 92,5 prosent - eller 409 saker.

Selv om totalen viser en nedgang, er ikke politidirektøren helt fornøyd enda:

– Restansene er likevel fortsatt for høye, og vi må fortsette innsatsen og sørge for at restansene ikke vokser igjen, understreker han i en sak om temaet i PODs nyhetsbrev.

Oversikt over restanser november 2014 - november 2015

Politidistrikt20142015
Oslo35762079
Østfold925806
Follo43181689
Romerike11451595
Hedmark393295
Gudbrandsdal985851
Vestoppland659658
Nordre Buskerud882883
Søndre Buskerud11491279
Vestfol15371463
Telemark25152658
Agder19021957
Rogaland35842820
Haugaland og Sunnhordland1135873
Hordaland39914705
Sogn og Fjordane528582
Sunnmøre710692
Nordmøre og Romsdal661641
Sør-Trøndelag19031657
Nord-Trøndelag9341105
Helgeland702481
Salten442851
Midtre Hålogaland656749
Troms620616
Vestfinnmark486352
Østfinnmark211376
Hele landet4109736741