Slik så beredskapssenteret ut på en av de tidligste modellene.
Slik så beredskapssenteret ut på en av de tidligste modellene.

Lanserer nytt alternativ for beredskapssenteret

Konseptutvalgsutredningen fra Politidirektoratet (POD) om plassering av politiets framtidige beredskapssenter, lanserer Grønmo som et alternativ til Alna.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding onsdag.

– Grønmoalternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i pressemeldingen.

Stadige forsinkelser

Politiforum har tidligere skrevet om de mange forsinkelsene for det lenge planlagte beredskapssenteret, og at det kunne stått ferdig allerede i 2010.

I senteret skal etter planen Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten samlokaliseres. Alle har lite hensiktsmessige lokaler i dag.

– Politihuset fra 1978 har ikke nødvendig teknisk standard og er ikke tilpasset dagens behov, noe som er kjent og omforent i Oslo politidistrikt. Vi har kort og godt for liten plass til å drifte vår virksomhet på en hensiktsmessig og effektiv måte. Det gjelder både kontorer, møterom, skjermede lokaler, garderober og depot, sa Beredskapstroppens leder Helge Mehus til Politiforum i februar i år.

Liten tomt på Alna

Problemet med tomta på Alna har vært størrelsen - kritikerne mener den rett og slett er for liten. Mange alternativer har tidligere blitt vurdert, og nå er altså Grønmo, sørøst for Oslo, lansert som et alternativ.

– Vi er godt fornøyd med at det nå har kommet en grundig vurdering av ulike alternativer. Gjennom denne siste utredningen har vi fått frem et godt alternativ for videre diskusjon om ambisjonsnivået for et beredskapssenter. Dette vil danne grunnlag for senere beslutning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Lenger til Grønmo

For de involverte etatene har det vært viktig at beredskapssenteret skal ha nærhet til Oslo sentrum, ettersom både Beredskapstroppen og Hundetjenesten har sitt daglige virke der. Derfor har også alternativer utenfor kommunegrensen vært helt uaktuelle.

– Det vil være uklokt å legge beredskapssenteret utenfor byen. Jeg vil på det sterkeste fraråde det, sa Ole Vidar Dahl, leder for spesialseksjonen i Oslo politidistrikt til Politiforum i februar.

Mens det er omtrent 9,5 kilometer å kjøre fra Alna-tomta til Oslo Sentralstasjon, er det litt i overkant av 12 kilometer fra Grønmo til samme sted - altså rundt 2,5 kilometer lenger.

Kjøretiden, ifølge Google maps, er imidlertid omtrent den samme.